söndag 29 juli 2012

i skuggan av skjutningarna i Aurora


Nu, efter de mycket tragiska skjutningarna i Aurora, CO, USA så kommer det tyvärr att dyka upp en del snusförnuftiga och politiskt korrekta men helt okunniga personer som tar dessa händelser som ursäkt för att göra det ännu svårare för legala vapenägare i Sverige att inneha vapen.
Samtidigt undviker man noga att på något sätt göra det svårare eller ge mera kännbara straff till de illegala vapeninnehavarna som utgör ett väldigt stort problem i våra utsatta områden.
.
Vi minns ju hur vi i Sverige efter katastrofen på Utöya genast förbjöd Ruger Ranch Gun,en vapentyp som är idealisk för fysiskt handikappade jägare och skyttar eftersom Breivik använde denna typ av vapen.
Däremot får vi fortfarande köpa Volkswagen Crafter, den typ av bil som Breivik använde vid bombdådet som dödade 8 personer i Oslo...
Vi har inte ens infört försäljningsförbud för Audi 80 Avant, den biltyp som Taimour Abdulwahab sprängde i luften innan han sprängde sig själv på Brunnsgatan i Stockholm....
För att travestera, det finns inga bra vapen eller dåliga vapen. 
Det finns bara vapen.
Ett vapen i händerna på en dålig person är en dålig sak.
Ett vapen i händerna på en bra person är också dåligt - men bara för de dåliga personerna.
USA har en våldskultur som nästan saknar motstycke i den övriga civiliserade världen. Tyvärr förväxlar vi våldskulturen med de, relativt sett, liberala vapenlagarna som finns i vissa delstater. 
Men, vi får inte blanda ihop våldskulturen med vapenlagarna - i en internationell jämförelse så ser bilden helt annorlunda ut.
Schweiz har en av den moderna världens mest liberala vapenlagar, dels har i princip varje vuxen man minst ett militärt vapen (automatgeväret SIG 550 för all militär personal och dessutom en SIG P220 halvautomatisk pistol för t.ex. officerare) skjutklara hemma i bostaden.
Dessutom är det nästan helt fritt att köpa gevär eller handeldvapen för jakt eller sportskytte.
Trots detta har Schweiz en dödlig brottslighet med skjutvapen på endast 0.58 / 100.000 innevånare.
Sverige har, med sina redan ytterligt restriktiva vapenlagar, en dödlig brottslighet med skjutvapen på 0.18 / 100.000 innevånare medan däremot USA i sin helhet har 4.14 / 100.000 innevånare.
Detta kan sättas i jämförelse med Syd-Afrika, som idag har mycket hårda vapenlagar med upp till två års väntetid för beviljande av licens, där samma siffra ger hela 74,57 / 100.000 innevånare. Syd-Afrikas våldskultur och rasskräck överträffar nästan den som förekommer i USA.
(Källor: UNODC / CDC / Krug)

En ytterligare jämförelse ger att USA har 88,8 vapen / 100 innevånare, Schweiz har 45,7 vapen / 100 innevånare medan Sverige endast har 31,6 vapen / 100 innevånare 
(Källa: Small arms survey 2007)
Vad som hände i Aurora, Columbine, Virginia Tech, Fort Hood och alla andra tragiska platser i USA kan inte skyllas på en relativt sett fri tillgång till skjutvapen. Det måste skyllas på en våldskultur som förhärligar och glorifierar våld i alla dess former. En intressant observation är att ingen av dessa massmord har skett i stater eller orter där det är tillåtet för privatpersoner att bära vapen.
Massmördarna har nogsamt undvikit dessa platser och sett till att bara vara där privatpersoner inte får försvara sig själva...
Hur skall vi i Sverige reagera och agera på de tragiska händelserna i Aurora, Colorado?
Vi skall ta lärdom av att massmördaren var under psykiatrisk behandling. Sverige måste snarast införa strikta regler för den psykiatriska vården där det blir en klar rapporteringsskyldighet till de licensgivande myndigheterna i de fall där en patient behandlas för sjukdomar eller beteenden som gör personen i fråga olämplig som innehavare av vapen. Licensen skall återkallas eller suspenderas och vapnen skall omedelbart omhändertas.
Vi har traumatiska händelser i vårt närområde, hade psykiatrin reagerat överhuvud taget på Flinks problem kanske massakern i Östersund aldrig hänt. Samma gäller för några av skolskjutningarna i Finland.
Vi skall våga se Sveriges vapenproblem utifrån verkligheten. Det är ett allmänt känt faktum att 97% av alla vapen som polisen beslagtar är insmugglade vapen, företrädesvis militärt överskottsmaterial från Balkan.
Marknaden är idag översvämmad av billiga men fullt funktionella överskottsvapen och det är snart sagt lika lätt att få tag på ett illegalt vapen som att tanka bilen...
Som jag skrivit tidigare kan man idag här i Bohuslän köpa en tjeckisk automatpistol för ca 7.000:-, en Kalashnikov AK-47 för drygt 10.000 och en AK-74 för knappt 20.000:- Alla priser är med ett fulladdat magasin.
När kriminella personer kan köpa illegala, insmugglade vapen i snart sagt varje stad, samhälle eller by i Sverige - hur hjälper det då med ytterligare förnumstiga regler för de legala och laglydiga vapenägarna?
Har antalet vapenrelaterade brott i Malmö minskat efter det att man inte längre tillät handikappade skyttar att få licens på en Ruger Ranch Gun?
Ta tag i problemet från rätt håll.
Innehar någon ett illegalt skjutvapen skall man med automatik dömas till 5 års fängelse utan något trams om att det saknades magasin, inga patroner eller att busen behövde det för eget skydd från andra busar!
Tillämpa med automatik häktning från gripandet till dess att domen fallit.
Vi måste visa de kriminella gängen att vi inte tolererar illegala vapen på våra gator någonstans i Sverige.
Min fru, mina katter och jag bor på en liten gård i Bohuslän utanför Lysekil. Bohuslän har nu under sommaren många tiotusentals sommargäster och turister.
Häromdagen var vår lokala polisstation i Lysekil tvungen att stänga på grund av monumentalt inkompetent planeringspolitik från Polisledningen i Västra Götaland. Att den enda polisbilen i vårt närområde dessutom kallades bort från oss av samma amatörer i polisledningen gör inte saken bättre.
Ett område med ca 80.000 turister och sommarboende var alltså helt utan polisiär närvaro.
Hade någon uppvisat samma grad av inkompetens i verkligheten, dvs i företagsvärlden så skulle den ansvarige mycket snart vara arbetslös.
Fru Ask bör betänka att Polismyndigheter är som trappor - de städas bäst uppifrån.
Jag ser framför mig i förlängningen behovet av att låta laglydiga och kompetenta vapenägare få rätt att bära vapen, efter en gedigen bakgrundskontroll och en strikt utbildning.
Detta system tillämpas i fler och fler länder och har en mycket positiv inverkan på kriminaliteten.
För nu när polisen i princip har gett upp och frivilligt marginaliserat sig själv - vem kommer då när jag behöver hjälp?
Naturligtvis pläderar jag inte för ett medborgargarde eller andra dumheter, utan för möjligheten för ansvarskännande och kompetenta medborgare att försvara sig, sina nära och kära och sin egendom nu när polismyndigheten har kastat in handsken.
Så vi skall snarast ta tag i tre saker:
  1. Se till att psykiskt sjuka får sina vapen omhändertagna snabbt och effektivt.
  2. Se till att illegala vapeninnehav i alla dess former straffas strängt och effektivt. Vi måste våga inse att problemen i våra ghetton inte orsakas av laglydiga älgjägare utan av kriminella gäng som helt saknar respekt för vårt samhälle.
  3. Ge seriösa och laglydiga medborgare rätten att bära vapen för självskydd.
Vi kommer aldrig undan grundproblemet - den organiserade ondskan är här för att stanna - och allt som behövs för att ondskan skall vinna är att vi goda inte vill - eller får - agera.
Jag - och mina vänner - tänker agera oavsett vad elfenbenstornets tillfälliga innevånare hittar på.