tisdag 11 september 2012

Tankar kring Ekoterrorism


Ekoterrorism

(Ekoterrorism - internationellt samlingsnamn för djurrättsaktivism, ekologisk aktivism, militanta veganer - alla de grupper som vill framföra sina åsikter på ett olagligt och utomparlamentariskt sätt)

2003-2010 rapporterades 341 allvarligare brott mot svenska minkfarmare och deras familjer – mordbränder, mordhot, våldsam skadegörelse, ”beskyddarverksamhet”, m m.
Det är mest i världen. 

Tvåa i världen är Spanien, med 120 brott på samma tid.

I Danmark, som har 20 ggr fler minkfarmer än Sverige, anmäldes endast åtta brott under samma period.

Det är siffror som talar för sig själva.

Under 2012 har hittills följande brott förekommit:

5/1  2 pälsaffärer vandaliseras i Örebro (Örebro City Vegans)
6/1 Myrornas försäljning av vintagekläder i Örebro vandaliseras (Örebro City Vegans) 
12/1 Grävmaskin förstörs vid vägbygge i Örebro (ALF/DBF)
13/1 7 fönster krossas hos Myrorna i Örebro (ALF/DBF)
26/2 Minkfarm i Skylleberga. Minkar släpps ut och avelskort förstördes (ALF)
17/5 Herrmans Fisk i Örebro tvingas att stänga av upprepad vandalisering (DBF)
 3/6 Pälsaffär i Uppsala spraymålas, tjära i porten och låsen limmas (Djurens Hämnare/
Animal Avengers) 
12/6 Bilar som tillhör ett Halal-slakteri bränns upp, när den första bilen ersätts av en ny bränns även denna. (ALF Göteborg)
13/6 Reklam och utrustning tillhörig Svea Skog vandaliseras (Jordens BefrielseFront)
18/6 Graffiti med Veganbudskap  på många ställen i Örebro (Örebro City Vegans)
28/6 Attack mot Nacksta Minkfarm. Minkfarmen var tom och inga djur fanns. (Låt Djuren Bestämma)
13/7 Reklam för Max och McDonald`s förstörda i örebro (Örebro City Vegans)
16/7 180 höns befrias från Dalshult Djurfarm utanför Örkelljunga (DBF)
20/7 Efter tionde attacken mot företag och bostäder stänger Hellström&Nylöws läderbutik i Örerbo. (ARM - Animal Rights Militia)  
27/8 18 fiskkassar skars upp vid Umlax anläggning vid Lycksele. Troligen är över 100 ton regnbåge utsläppta vilket har orsakat miljonförluser för företaget. (DBF / De Vilda Fiskarna)

Inget av dessa fall har lett till identifiering av gärningsmän eller än mindre åtal.

När det gäller minkfarmer är läget följande:
55 % av dagens farmare har attackerats
45 % har utsatts för intrång
27 % har fått sina djur utsläppta
64 % känner daglig oro för attacker
91 % har tvingats öka sin säkerhet
Bara 12 % av anmälda brott klaras upp
59 % känner inget stöd från polisen

Polisen underlåter att agera:

Exempel 1:
25-årig kvinna från Malmö, efterlyst för bland annat grov skadegörelse som begicks 2006.
Förundersökning pågår fortfarande och kvinnan är efterlyst sedan 2011-06-23. 
Kvinnan figurerar i olika sammanhang på internet, bland annat förekommer namn och mobilnummer ute i en privatannons. Samma nummer finns i en annons för Djurrättsalliansens kafé i Malmö stads lokaler. Senast för någon månad sedan anordnades kafé.
Lokala polisen hittar henne inte.

Exempel 2:
22-årig man från Örebro, dömd för mordbrand. Dådet var planerat och förberett och betraktades av tingsrätten som allvarligt. 
Ledare för attentaten i Örebro, en hårt utsatt stad, med 70-talet attacker på några månader, däribland bränder, grova hot, skadegörelse, intrång, minkutsläpp, m m.
Fadern är ungdomshandläggare och agerar chaufför åt sonen under attentaten. 
Sonen är verksam inom Miljöpartiet och Grön ungdom och välkänd i trakten. 
Familjen är välkänd av polisen och en rad anmälningar har upprättats. Lokala polisen lämnar anmälningarna utan avseende.

Exempel 3:
28-årig man från Sölvesborg. Ledare för den grupp som i många år trakasserat en pälsbutik i Malmö.
Förekommer i förundersökning om grov skadegörelse från 2006, som fortfarande pågår på grund av att de tilltalade håller sig undan.
Skriven på föräldrarnas adress, och skyddas av dessa.
Mycket verksam över hela Sverige och förekommer i aktivisternas ”skrytforum” på nätet i samband med en rad attacker.
Att han är verksam över ett så stort område, och många olika polisdistrikt, försvårar för lokal polis.


Vad gör man i andra länder?

Norge
2003-2008 anmäldes mer än 150 attacker mot pälshandlare – vandalism, mordbrandsförsök, förföljelser och hot i hemmet – precis som i Sverige.
2008 kulminerade brotten i allvarliga förföljelser.
Polisen avsatte en liten, tillfällig enhet att utreda brotten
Insatsen ledde till en rad gripanden.
Trots att inga åtal väcktes, upphörde brotten omedelbart.
Resultat: På bara några veckor 2007/2008 anmäldes 32 grövre brott mot 7 näringsidkare i landet. Sedan insatsen 2008 har dock inga brott av denna typ rapporterats i Norge.

USA/Storbritannien
Definierar extremism som terrorism – ”systematiskt användande av våld eller förstörelse, för att genom rädsla tvinga fram förändringar – politiska eller andra”.
Kraftig ökning av poliser på nationell nivå
Nya tillämpningar av lagar – och delvis ny lagstiftning
Genom samordning och stora insatser, lyckade aktioner
Gripanden och långa fängelsestraff
Resultat: Tydlig och rejäl nedgång i antal brott

Österrike
2004-2008 anmäldes mer än 90 attacker.
2008 tillsattes en mindre, dedikerad enhet.
Insatsen ledde till att en stor rad gripanden gjordes.
De gripna åtalades dock för andra brott än de begått, i en uppmärksammad rättegång, och alla frikändes.
Resultat: Trots frianden, har på de fyra åren sedan 2008 bara fem brott av denna typ anmälts i Österrike.

Finland
2003-2008 anmäldes drygt 60 brott, de flesta av allvarligare karaktär
2008 tillsattes en löst sammansatt enhet som genom samordning lokaliserade brottslingarna och lagförde dem. 
Enheten är inte permanent utan sammankallas när hotbilden ökar och ligger nere i ”lugnare” perioder.
Gruppens existens är dock välkänd för allmänhet och aktivister, vilket haft en klart hämmande effekt på brotten
Resultat: Under hela 2010 och 2011 anmäldes bara tre brott. Hittills under 2012 har inga brott rapporterats.

Lärdomar att dra från andra länder:
Att polisen agerar innebär en avskräckande effekt i sig.
Samordning och utredning på nationell nivå har varit ett vinnande koncept varhelst det provats.
Gripanden har en kraftigt hämmande effekt på brottsfrekvensen – oavsett om de gripna fälls eller inte.
Det viktiga är inte längden på straffet, utan hur tidigt man kan få stopp på ”brottskarriären”. Ju tidigare en ung brottsling grips, desto mindre sannolikt att han återfaller i brott.
Det behövs inga stora insatser eller resurser för att nå framgång – effekten på ungdomsbrottslighet är tydlig.


Nuläget:
Brottsfrekvensen i Sverige är högst i världen – och ökar. Efterhand som land efter land tar tag i problemen, flyttar mer och mer av kriminaliteten till Sverige. Här ordnas aktivistläger för hela Europas djurextremister.
Varför? Främst för att risken att åka fast är så liten, men delvis också för att straffsatserna är låga jämfört med andra länder.
Förövarna måste stoppas i tid – inte bara för offrens och samhällets skull, utan även för förövarnas egen.

Önskemål:
En grupp från Rikspolisstyrelsen eller, ännu hellre, SÄPO då detta är författningshotande brottslighet
Tydliga signaler från politiskt håll att Ekoterrorism inte accepteras, brotten skall prioriteras och människors rädsla och oro skall tas på allvar och uppmärksammas.
Bättre och tätare kommunikation mellan djurhållare och poliser i syfte att kartlägga och få stopp på Ekoterrorismen.

torsdag 6 september 2012

Tankar om Grannsamverkan och lite annat.


I går hade vi Moderater ett möte i Lysekil om Gängbildningar och Droger i Lysekil.
Mötet var väldigt välbesökt och det blev ett riktigt spännande och intressant möte där diskussionens vågor gick höga.


En av de frågor som diskuterades ingående var Grannsamverkan mot Brott.
Underligt nog kunde varken Polisen i Uddevalla eller Lysekils Kommun upplysa medborgarna om hur man startade Grannsamverkan.
Men, när de tappra och uthålliga ringde vår egna polischef blev de genast visade rätt.

För det är så att det är undertecknad som har hand om Grannsamverkan i Lysekil och Sotenäs kommuner.
Grannsamverkan skall vara, just det, samverkan, mellan boende och grannar och polisen.

Nåja, vi får vara glada när två av tre fungerar.
Polismyndigheten i Uddevalla anser visst att brottsförebyggande verksamhet är något som riktiga poliser inte skall befatta sig med. 
Suck, polismyndigheter är som trappor - städas bäst uppifrån...

För det är faktiskt så att Grannsamverkan fungerar. 
Jag har idag 11 aktiva Grannsamverkansgrupper i Lysekil och Sotenäs och vi ser att brottsfrekvensen i våra områden är betydligt lägre än i angränsande områden.
För det är ju så att Grannsamverkan inte förhindrar brott, grannsamverkan ser bara till att brottet begås någon annanstans. Att stoppa alla tjuvar, busar, banditer och allmänt slödder är inte en sak för Grannsamverkan. Det är polisen och de rättsvårdande myndigheternas sak. Så länge de inte sätter alla busar bakom lås och bom kommer brott att begås. Grannsamverkan ser till att det inte händer på min gata....

Nu håller vi på att sätta igång med en eller två Grannsamverkansgrupper inne i centrala Lysekil. Det är spännande och jag återkommer säkert i ämnet!