fredag 13 september 2013

Öppet brev till Göteborgs politiker


Lågintensivt assymetriskt inbördeskrig. Smaka på orden.
Det är vad ni befinner er i.
Ett lågintensivt assymetriskt inbördeskrig.


Göteborgsregionen har haft precis så många skjutningar som regionens politiker förtjänar. Detta har inget att göra med utanförskap, brist på fritidsgårdar, strukturell rasism och andra floskelord som haglar i det snömos som döljer bristen på idéer, tankar och initiativ. Detta har att göra med en konsekvent politik som gör allt för att dölja faktum såsom:

Det är enklare att sitta hemma än att jobba, storleken på samhällets alla understöd gör det oftare lönsammare. Ungdomsarbetslös beror till allt större del på att man inte vill eller behöver jobba. Inga krav ställs. Inga frågor. Bara utbetalningar i en regnbåge av täckmantlar.

Politikerna har helt tappat kontrollen över utvecklingen i Göteborgs alla ghetton. Ni hyr in alla möjliga charlataner som Megafoner, Trumpeter eller Piccolaflöjter. De skrattar bakom er rygg hela vägen till banken.

Ja Göteborg har ghetton. Ni har skapat dem. Likväl som allt från Stockholm och Malmö till lilla Lysekil och Bollnäs har ghetton som är skapade av politiker. Ni borde veta hut.
Våldet i Göteborgs ghetton har som sagt inget att göra med strukturell rasism, vanlig rasism, brist på fritidsgårdar, utanförskap, betong i sandlådan eller andra snusförnuftiga och präktiga bortförklaringar.


Det handlar helt enkelt om territoriell uppdelning av revir för utpressning, beskydd, prostitution och knarklangning.

Medan ni satt på piffiga seminarier så övertogs era bostadsområden av de kriminella och förvandlades raskt till ghetton.


Ni har, genom er oerhörda naivitet och blåögdhet, bjudit in gängen till er stad. Bloods och Crips i Los Angeles tittar på er med beundran. White Aryans och Black Muslims i Washington D.C. ́s södra förorter längtar till Biskopsgården och Angered.

En stad helt utan politiker som har koll eller en polismyndighet som vill/vågar/kan göra sitt jobb.

Enkelt.
Jobbet är att krossa gängen.

Få bort prostitutionen. Drogerna. Utpressningen. Beskyddarverksamheten. Smuggelcigaretterna.
Få bort alla de illegala vapnen som väller in i våra ghetton. Som jag skrivit tidigare kostar idag en 9 mm tjeckisk pistol (militärt överskott) med två fulla magasin ca 5000:-
En Kalashnikov AK-74 med ett laddat magasin mellan 15000 och 18000:-
Småpengar för en småbuse på väg upp.

Eftersom vi inte prioriterar att Tullverket letar efter illegala vapen och inte ens låter tulltjänstemän bära vapen när de skall konfrontera vapensmugglare med en fylld container från Balkan, så väller det in floder av illegala vapen i Sverige. Det finns så mycket militär surplusmaterial i valfritt ghetto så de kan öppna krig mot er politiker och era poliser.

Vilket de har gjort.

Ett lågintensivt assymetriskt krig.


Nu är det krig mellan gängen om revir och marknadsandelar. Politiker och polischefer ser på med vanlig handfallenhet. Idag.

I morgon är kriget kanske mot er om den totala makten i Hjällbo, Tynnered, Angered, Rannebergen, Biskopsgården, Länsmansgården.
Vem får patrullera gatorna?
Blir det som i Malmö att skattemyndigheten undviker vissa områden sedan många år? Vågar poliser köra in ens tre och tre eller lämnar de dessa områden som t.ex. Seved?


Vad ni skall göra är följande:
Förklara krig mot gängen.
Strunta i att slänga pengar på dialoggrupper och andra charlataner. Inse att ni är i krig.
Se till att polisen inför nolltolerans i ghetton.


Se till att de "Rättsvårdande myndigheterna" tillämpar lagen efter dess andemening och ingen velig lokal tolkning. Alla former av straffrabatt eller hänsyn till ålder kommer att straffa sig tiofalt i slutändan.

Inför massiva kontroller av vapeninnehav på alla kända busar. Kontrollera person, fordon, bostäder. Vid alla indikationer på illegalt vapeninnehav - ta det till dess maximala legala gräns.

Inför belöningar på stora belopp. Alla människor har ett pris och sätt upp ett pris på en miljon kronor till den som tar fram bevis som leder till fällande domar. Det blir billigare i längden.
Se till att systemet med skyddade identiteter och dolda identiteter för vittnen fungerar. Idag kan en femåring med en dator plocka fram alldeles för mycket information om de som samhället påstod sig vilja skydda.

Ta det på allvar, idag är det strider om territoriell uppdelning i era ghetton. Om ni inte börjar tänka så kommer Örgryte, Långedrag, Avenyn, Billdal och Särö snart löpa samma öde.
Idag är det ett lågintensivt assymetriskt inbrdeskrig mellan kriminella grupper och samhället i era ghetton eftersom ni inte vågade ta kontrollen i tid.

I morgon kommer det till de enklaver där ni bor och arbetar.


Och då är det tack vare er okunskap, oförmåga eller ovilja att ta situationen på allvar.

fredag 6 september 2013

Ett anspråkslöst förslag...


Upprop till förtroendevalda politiker i Lysekil!
Lysekil har, som så många andra kommuner, stora problem med en åldrande sammansättning av förtroendevalda politiker.
Intresset för politik och politiskt arbete minskar oroväckande snabbt och detta utgör redan ett problem för alla partier. Om jag minns rätt så var ca 20% av landets befolkning medlemmar i ett politiskt parti på sjuttiotalet, idag är det bara drygt 3 %!

Detta gör det ännu mer angeläget att uppmana, stödja och uppmuntra yngre människor som vill bli politiskt aktiva.
Vi måste hjälpas åt med att bereda plats för nya och yngre politiskt intresserade.

Vi måste få en förnyelse, föryngring och vitalisering av politikerskaran. Därför föreslår jag helt enkelt följande:
Alla politiker som suttit minst tre mandatperioder i någon egenskap i Lysekils kommun avstår frivilligt från att kandidera i nästa val.
Då skapar vi utrymme och svängrum för nya friska idéer och tankar.

Genom att frivilligt avstå från omval efter tolv år i KS, KF, nämnder eller styrelser så får dels politikern i fråga en, kanske välbehövlig, paus från det ofta slitsamma och betungande arbetet och samtidigt släpper vi fram nya förmågor som kan ha nya tankar och idéer.
Argumenten om att vi måste behålla erfarenhet och kontinuitet är inte längre relevanta, vi kan inte längre hålla på att göra som vi alltid har gjort - se bara vart det har lett oss hittills!
Dessutom är tyvärr trettio års erfarenhet alltför ofta två års erfarenhet som upprepats 15 gånger.

Efter att man frivilligt stått över minst en mandatperiod är man välkommen tillbaka in i matchen vid nästkommande val!
Vad vi behöver över allt annat är föryngring, förnyelse och viljan att ta nya tag! 

tisdag 3 september 2013

Skandalerna kring RAMBO och Lysekils kommun.Under veckan har vi fått höra i P4Väst och läst i Bohusläningen, tack vare mycket bra journalistarbete, om vad som kan ha hänt i vårt lilla Lysekil.
Illegal dumpning av avfall, svarthandel med skrot, illegal konkurrens mot privata företag, stöld från arbetsgivare, undanhållande av skattepliktiga inkomster osv.
Jag förmodar att flera andra skribenter kommer att ta upp miljösvineriet så jag tänker diskutera lite kring den illegala handeln med skrot.
Som jag har uppfattat det har vanliga innevånare slängt hushållsavfall, och företag slängt industriavfall, på återvinningscentralen. Då övergår enligt lagen avfallet i bolagets ägo. Sedan har anställda samlat ihop det åtråvärda metallskrotet i avfallet på sin arbetsgivares soptipp, kört det till en annan återvinningscentral och sålt detta svart. Intäkterna från den illegala försäljningen har inte tillfallit bolaget som äger skrotet utan stulits och delats upp bland medbrottslingarna och inte deklarerats som inkomst. Enligt reportrarna kan det röra sig om miljonbelopp som brottslingarna delat på under mycket lång tid. Detta har också minskat kommunens skatteintäkter eftersom det inte tagits upp i brottslingarnas inkomstdeklarationer.
Några funderingar:
 1. Hur kan personalen på en återvinningscentral, under mycket lång tid, kunna stjäla sin
  arbetsgivares egendom utan att någon upptäcker detta?
 2. Har detta skett med ledningens goda minne?
 3. Vilken återvinningscentral har köpt upp stöldgodset och betalat kontant utan att
  redovisa inköpet?
 4. Är det så obefintlig kontroll på RAMBOs återvinningscentraler att personalen kan
  frakta stöldgods mellan återvinningscentralerna och sälja till varandra utan risk för
  upptäckt?
 5. Hur väl följs ”Lag om handel med begagnade varor (1992:271)” inom RAMBO? Följs
  denna lag över huvud taget?
I vårt närområde förekommer det tyvärr en hel del stölder av koppar och andra metaller, t. ex. från kyrkor och andra byggnader. Dessa stulna metaller måste ju tjuvarna sälja för att få pengar. Om RAMBOs personal, enligt reportrarna, kan sälja och köpa stulna metaller utan redovisning sinsemellan så tänker jag osökt på frågan om de tjuvar som stjäl kopparplåtar från kyrktak, hängrännor och stuprör från våra kyrkor kan sälja detta på det kommunägda bolaget RAMBOs återvinningscentraler utan risk för upptäckt?
Fungerar detta kommunägda bolag som en hälericentral för metalltjuvar, både interna och externa?
Har den koppar som stulits från våra kyrkor hamnat på en av RAMBOs återvinningscentraler och sedan sålts vidare?

Hur länge har detta pågått? Slam och Containers divisionschef berättade ju glatt i radio att skrotkassan finns kvar men att den nuläget bara innehöll ett mindre belopp!
Slam och Container är helägt av RAMBO sedan några år men RAMBO var delägare i företaget tidigare. Trots övertaget och 100% ägande finns skrotkassan kvar!

En annan oroande aspekt är att kommunens tjänstemän och politiker har känt till denna soppa sedan juni utan att agera. Jan-Olof Johansson blev uppringd av en källa som berättade om problemen inom RAMBO. Johansson informerar kommunchefen Lena
Fischer som i sin tur kontaktar sin kollega i Sotenäs kommun. Varför kontaktades inte alla kommuncheferna, RAMBO ägs ju av Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner?
Fischer bad Johansson kontakta ledningen för RAMBO som glatt och muntligen meddelade att allt var lögn.

Då var kommunens högste tjänsteman nöjd och gick inte vidare med ärendet.
I juni var Mats Karlsson t.f. kommunalråd. Varför informerades inte Mats om detta över huvud taget?
Varför informerades inte alla kommuncheferna om misstankarna om grova stölder i miljonklassen och grova miljöbrott?
Varför inleddes inte en riktig undersökning redan i juni??

Vad mer kan döljas i de kommunägda bolagen som kanske inte tål att komma upp i ljuset? 

Olle Fjordgren