söndag 29 april 2012

Var finns Sveriges heder?

I går kväll såg Inger och jag den amerikanska filmen "Taking Chance".
Naturligtvis bombastisk ädelpekoral men jag började att fundera.

Var finns Sveriges heder?
Vi har haft en hel del människor som i t.ex. FN-tjänst vågat sitt liv för freden och demokratins skull.
Ett alldeles för stort antal är skadade och invalidiserade för livet efter dessa uppoffringar.
Tyvärr kom några hem i kistor efter ha givit det ultimata priset för demokratin.

Men, hur hedrar vi våra hjältar och hjältinnor?
Var reser vi monument över de som har stupat i fredens tjänst, var uppkallar vi skolor eller bibliotek efter de som försvarat vår frihet?
Det känns ibland som om media inte riktigt vet vilket ben de skall stå på, vågar vi hylla de som har ställt upp i kampen mot förtryck eller skall vi stå på förtryckarnas sida?

När instiftar vi en minnesdag för våra veteraner från Korea, Kongo, Gaza, Västbanken, Kosovo och Afghanistan för att bara nämna några av de platser där svenskar stridit och blött för freden, demokratin och frihetens skull.

Är de inte värda ett bättre öde än förlägen glömska??lördag 28 april 2012

Angående "Ensamkommande flyktingbarn" och debatten i media.....

Visst är det fascinerande med tokstollar som uttalar sig snusförnuftigt....
I repliken förfasar man sig över att Somalia och Afghanistan saknar kompetent folkbokföring men underlåter att nämna att alla så kallade ensamkommande flyktingbarn behöver pass för att komma ända till Sverige.
Pass som förunderligt nog försvinner vid svensk gräns..

fredag 27 april 2012

Ecoterrorism - ett snabbt växande hot


Ecoterrorism - ett snabbt växande hot.
Definition:
Ecoterrorism är när terrormetoder används för att skydda natur, djur och växter på ett odemokratiskt sätt.
Bakgrund:
Europol framlägger i sin rapport TE-SAT 2010 att 297 fall av terrorism inträffade i Europa under 2009 och, tvärt emot vad alla tror, så var det bara ett enda (1) som kan kallas för ”islamsk” terrorism. 
I princip alla de andra 296 var lokala separatister och djurrättsaktivister.
Nu hävdar vissa att orsaken till att det är så få inrapporterade terrordåd med ”islamska” förtecken är att polisen är så bra på att stoppa dessa dåd i tid. Må så vara, men de är lika duktiga på att stoppa andra planerade dåd från separatister och djurrättsaktivister. 
Den schweiziska polisen stoppade för ett tag sedan fyra medlemmar från en extremt militant grupp från Italien, il Silvestri, gruppen är en blandning av extrem vänsterradikalism och fanatisk ecoterrorism. Gruppen var på väg till IBMs forskningslaboratorium för nanoteknologi med en bil full av automatvapen och sprängmedel och fastnade i en vanlig trafikkontroll. Attacken skulle ske samtidigt med den stora konferens som hölls i Winthertur mellan Ecoterrorister och syndikalister.
Den amerikanska federala polisen FBI anser att djurrättsaktivism och annan Ecoterrorism är ett mycket större hot mot USAs befolkning än någonting som al-Qaida kan åstadkomma.
I Sverige har vi ingen som helst kunskap eller beredskap om dessa frågor på myndighetsnivå.
Varför är det då en sådan snedvridning mellan reella hotbilder och de rättsvårdande myndigheternas fokus? Vi lägger massor med energi på att spåra eventuell terror med religiösa förtecken men ignorerar vår inhemska Ecoterrorism som håller på att slå ut hela näringsgrenar, driva företag och personer i konkurs, ödelägga vår natur och hotar grunderna för vårt demokratiska samhälle - om vi inte tar krafttag innan det är för sent!
Nuläge:
Ecoterrorismen har aktualiserats då fyra personer just nu står åtalade i Göteborg för att, bland annat, ha utfört mordbrand, sabotage, utpressning och mordhot mot flera företag och personer.
Dessutom så startar djurrättsaktivisterna återigen upp en kampanj mot svensk grisuppfödning lagom till jul. Ett flertal grisuppfödare rapporterar om nattliga olagliga besök i sina djurstallar av aktivister som begår olaga intrång och skadegörelse.
Det kommer förmodligen också att komma kampanjer mot halalslaktat kött i vinter och mot försäljningen av ägg från burhöns i vår.
Sverige är det land i världen som är värst drabbat av aktivism mot pälsdjursuppfödning och pälshantering.  
För 10 år sedan hade vi ca 150 pälsdjursfarmer, idag har vi knappt 65.
Sverige hade över 70 körsnärer för 30 år sedan - i dag har vi tre...
Natten den 9 augusti angreps ännu en minkfarm, nu i Kode. Aktivisterna gjorde olaga intrång, vandaliserade minkfarmen och släppte ut ett antal avelshonor och förstörde avelsinformation angående minkarna. Detta är tyvärr en alltför vanlig händelse och polisen står ju återigen maktlös....
Eftersom många svenska minkfarmer idag har tagit till motåtgärder såsom taggtråd, larm, vakthundar och till och med beväpnade vakter så har våra svenska aktivister flyttat en stor del av sin verksamhet till Danmark och danska minkfarmer som, än så länge, är lättare att vandalisera.
När minkarna släpps ut i naturen ger det upphov till irreparabla skador på det lokala djurlivet. Minken är inte naturligt förekommande i Sverige och när tusentals släpps lösa på ett begränsat område så försvinner djurlivet när fågelbon plundras, rådjurskid  äts upp, kräftor och fisk försvinner. Dessutom dör en överväldigande stor del av minkarna en kvalfull död när de blir överkörda i trafiken.
Aktivisternas metoder har blivit allt grövre och inkluderar idag mordhot, mordbrand, utpressning, förtal, vandalisering, sabotage och andra grova bott.
Det finns också tydliga länkar mellan vissa politiska partiers ungdomsförbund och de allra mest militanta djurrättsaktivisterna.
För några år sedan var det en stor skrämselkampanj om "den usla svenska djurhållningen" när det gällde grisar, aktivisterna gjorde olaga intrång på hundratals bondgårdar och tog filmer som skulle "bevisa" vanvården. Ett hundratal grisbönder polisanmäldes och alla friades då det naturligtvis inte var fråga om vanvård eller misskötsel. 
Men kampanjen hade en så pass stark medial påverkan att till och med statsminister Reinfeldt svävade på målet när frågan gällde om familjen skulle ha julskinka det året... 
Lite ynkligt när en statsminister ger efter för pöbelmentalitet! 
Hoppas våra politiker har lite mer civilkurage i år, nu när griskampanjen drar igång igen....
Faktum är att Sverige har världens bästa och starkaste djurskyddslag, den var en "gåva" från dåvarande statsminister Ingvar Carlsson till Astrid Lindgren på hennes 80-årsdag. 
Konsekvensen av denna stränga lag blir ju tyvärr att svenskt kött blir dyrare än importerat kött vilket leder till att storhushåll, skolkök, äldreboenden m fl i stället köper in importerat kött av tvivelaktigt ursprung. Mindre mängder svenskt kött säljs och okontrollerat importerat kött från länder med högst suspekt djurhållning väller in över gränserna och landar i grytorna hos våra barn och gamla, tack vare detta.
Dessutom har  svenska grisproducenter regelbundna besök av veterinärer som kollar hur djuren mår och länsstyrelsens djurskyddskontrollanter kan komma när som helst och göra oanmälda besök i grisstallarna.
De största aktivistgrupperna i dag i Sverige är ALF (Animal Liberation Front) eller Djurens Befrielsefront. Dessa grupper finns i minst 46 länder och styrs med fast hand från England och Tyskland. 
Dessa grupper arbetar med mordhot, mordbrand, utpressning, förtal, vandaliserng och sabotage för att få fram sina budskap.
Även SHAC (Stop Huntingdon Animal Cruelty) som protesterar mot en engelsk djurförsöksanläggning är stora i Sverige och har vandaliserat bostäder och företag, kontaminerat mat och utövat mordhot och utpressning mot anställda i olika företag.
En ny tendens i djurrättsaktivismen är kampen mot fisk och fiske, Örebros sista fiskaffär vandaliserades återigen i somras och tvingades att stänga. Fiskgarn, backor, mjärdar och burar har vandaliserats och bränts upp på östkusten nu i augusti eftersom fiske är mord i aktivisternas sinnesvärd!
I Norrland har fiskodlingar med hundratusentals foreller saboterats och kassarna skurits sönder så forellerna kunde rymma och orsaka svåra skador på den ekologiska balansen i våra känsliga älvar.
En annan spirande trend är aktivism mot jakt, ett antal jakttorn har bränts upp, välts omkull eller saboterats på annat sätt nu i sommar. Jag hoppas att  alla jägare verkligen kollade sina jakttorn innan älgjakten...
Vid sidan av djurrättsaktivismen finns den ekologiska aktivismen, främst ledd av ELF (Earth Liberation Front) eller Jordens befrielsefront. Dessa har i Sverige ägnat sig åt vandalisering och sabotage av skogsmaskiner och processorer, sprängningar av mobiltelefonmaster och sabotage mot kraftledningar i områden som anses vara extra känsliga för påverkan.
Framtid:
Jag vill uppmana våra politiker att ta tag i de hot mot demokratin som Ecoterrorism innebär och se till att polisens olika delar får de direktiv och krav som behövs för att få grepp om Ecoterrorismen. 
Jag upplever det som oerhört odemokratiskt att militanta grupper i samhället, med egenintresse och egna dolda agendor, tillåts använda mordbrand, mordhot, sabotage, inbrott, vandalisering, skadegörelse, utpressning mm för att nå sina egna syften utan att samhället reagerar nämnvärt på detta.
Jag förväntar mig att vi använder vår terrorlagstiftning mot dessa grupper och ser det för vad det är, Ecoterrorism - dvs systemhotande verksamhet med djur och växters väl och ve som ursäkt.

Skumögd satsning mot våldsam extremismEcoterrorism är när terrormetoder används för att skydda natur, djur och växter på ett odemokratiskt sätt.
Europol framlägger i sin rapport TE-SAT 2010 att 297 fall av terrorism inträffade i Europa under 2009 och, tvärt emot vad alla tror, så var det bara ett enda (1) som kan kallas för "Islamsk" terrorism. I princip alla de andra 296 var lokala separatister och djurrättsaktivister. 
TE-SAT 2011 rapporterar om 249 terrorbrott under 2010 varav hela tre stycken var utförda i form av ”Islamsk” terror. Vår svenske självmordsbombare, i ordets rätta bemärkelse, var en av de tre terroristerna.
2010 utfördes i Grekland ett regelrätt terrordåd av Ecoterrorister. Dvs lika många dåd som ”Islamska” terrorister utförde i hela Europa 2009...
Därtill förekom över 200 incidenter med ”Single issue”-extremism där brandbomber och sprängämnen kom till användning varav 24 av dessa var mordbränder. De flesta av dessa incidenter var utförda av Ecoterrorister och var riktade mot pälsindustrin. Mer om ”Single Issue”-extremism nedan.
Nu hävdar vissa att orsaken till att det är så få inrapporterade
terrordåd med "Islamska" förtecken, är att polisen är så bra på att stoppa dessa dåd i tid. Må så vara, men de är också duktiga på att stoppa andra planerade dåd från separatister och djurrättsaktivister.
Den schweiziska polisen stoppade för ett tag sedan fyra medlemmar från en extremt militant grupp från Italien, il Silvestri, där gruppen är en blandning av extrem vänsterradikalism och fanatisk ecoterrorism. Gruppen var på väg till IBMs forskningslaboratorium för nanoteknologi med en bil full av automatvapen och sprängmedel och fastnade i en vanlig trafikkontroll. Attacken skulle ske samtidigt med den stora konferens som hölls i Winthertur mellan Ecoterrorister och syndikalister.
Nu satsar regeringen med demokratiminister Birgitta Ohlsson i spetsen stort och yvigt mot våldsbejakande extremism och har tydliga förtecken med aktiviteter mot religiös extremism och extremism bland ultrahögern. Vällovligt och spännande i och för sig men man undviker nogsamt att ta upp de typer av extremism som står för det mesta våldet i Europa idag - Ecoterroristerna och deras olika grupperingar.
Just nu pågår en rättegång i Göteborg där en grupp Ecoterrorister står åtalade för en rad olika våldsbrott. Gruppen anses ha anlagt mordbrand på restauranger, hotat butiksägare, vandaliserat butiker, bostäder och minkfarmer, terroriserat butiksägare och företagare, mordhotat andra och utpressat företag att sluta sälja vissa produkter. 
En typ av åtgärder som skulle göra Tony Soprano stolt....
Varför tar inte regeringen upp Ecoterrorismen i sin satsning mot våldsbejakande extremism?
All släppa ut hundratusentals minkar till en säker död, nyligen ha förgiftat minkar på Öland,  vandaliserat och bränt upp entrepenadmaskiner i olika svenska städer, krossat fönsterrutor på fiskaffärer och köttaffärer, driver företagare i konkurs, släppt ut flera hundratusen odlade foreller i tidigare orörda vattendrag, drivit de flesta pälshandlare och körsnärer till att stänga sina verksamheter - ja, listan kan göras hur lång som helst - är inte detta våldsbejakande extremism?
Häromkvällen mötte jag Jens Holm (v) i TV4-s Kvällsöppet. Herr Holm satt i svensk TV och tyckte det var bra att Ecoterrorister begår brott mot svensk lag! Ett mycket intressant men skrämmande uttalande från en av våra valda politiker.
Vi har ganska grumliga kopplingar mellan några av de mest militanta grupperna och vissa politiska partiers ungdomsförbund, kanske något för en grävande journalist att ta tag i. I fråga om de åtalade i Göteborg så finns det klara kopplingar till Miljöpartiets ungdomsförbund.
Varför blundar regeringen för detta?
Jag utgår från att våra lagar är till för att skydda medborgarnas rättigheter,
Menar vi allvar med Regeringsformens Kap 1 §2 där det står att det allmänna skall värna den enskildes privatliv och familjeliv. Så det är upp till den enskilde medborgaren att utnyttja vilka djur/djurprodukter som hon/han vill till mat, kläder eller nöjen - så länge det sker inom lagens råmärken.
Nu tar sig Ecoterroristerna rätten att med hjälp av våld, och med Herr Holms support, förhindra medborgarna att välja fritt i enlighet med Regeringsformens Kap 1 §2.
Jag ser allvarligt på detta.
Svensk Handel klassar idag Ecoterrorismen som ett större hot mot handeln än kriminella MC-gäng. Ecoterroristerna har t.ex. bedrivit kampanjer i flera städer för att få butiker att sluta med att sälja pälsprodukter. Metoderna som har använts, och fortfarande används, är helt i klass med vilken kriminell MC-klubb som helst.
Mina kontakter på FBI har i flera år hävdat att det största hotet mot USAs befolkning inte kommer från religiös terrorism utan från inhemsk ”Single Issue”-terrorism, ”enfrågeterrorism”, dvs terrorism som inte syftar till att störta ett samhällsskick utan bara driver en hjärtefråga, såsom djurrätt i Sverige.
Det kan ju vara lite intressant att titta på FBI´s lista över ”Most Wanted Terrorists”, där finns Daniel Andreas San Diego, en Ecoterrorist från Kalifornien. Som exempel kan jag nämna att bara FBI´s regionkontor i Los Angeles har en hel avdelning som bara arbetar med Ecoterrorism medan vår svenska Säkerhetspolis garanterat inte har en aning om vad jag diskuterar här.
Vår fokusering på att all terroraktivitet måste vara av ”Islamsk” härkomst påminner väldigt mycket om Försvarets doktrin under många år ”Fienden kommer alltid från öster”. Jag tror det är dags att vakna upp och inse att den nya terrorismen inte kommer utifrån, den finns mitt ibland oss. 
Visst skall vi fortsätta att utreda, undersöka och hindra alla former av religiös terrorism men vi måste inse att det finns andra sorters terrorism i vårt samhälle och vi måste inse detta innan det första mordet kommer att ske i Ecoterrorismens namn. 
Mordbränderna, mordhoten, brandattentaten, inbrotten, vandaliseringen, skadegörelsen och utpressningarna är redan här.
Det är ganska talande att Djurens befrielsefronts manual i bl.a. utpressning och mordbrand heter just ”När skymningen faller”. 
Det gör den just nu, med god hjälp av våra skumögda politiker.

Gängvåldet i Malmö


Gängvåldet i Malmö.
Det som händer nu i Malmö kan vi skylla på politiska, sociala, socioekonomiska, ekonomiska eller religiösa orsaker. Vi kan skylla på för stor invandring eller misslyckad integration.
Vi kan skylla på utanförskap, ekonomisk segregation och trasiga familjeförhållanden.
Vi kan förmodligen också skylla på växthuseffekten, utsläppen av koldioxid eller den kommande istiden.
Alla dessa ursäkter är lika gångbara och trovärdiga och vi kan träta om detta i all evighet.
Faktum kvarstår - vi har släppt in kriminella gäng i staden.
Stora delar av Malmö har i dag klara paralleller med t.ex Watts i Los Angeles, Washington Heights i södra Washington D.C., hur Harlem var förr innan N Y´s finest började göra sitt jobb, Brixton i London och många andra ställen på jorden.
Kriminella gäng har tagit över och Politiskt Korrekta Politiker och Konflikträdda Polischefer står bredvid och ser förundrat på - och skyller ifrån sig.
Att de kriminella gängen tagit över en stor del av Malmös gator och torg är ingen överraskning för oss som jobbar med säkerhet med internationell utblick, dvs längre än Nytorv i Köpenhamn.
Gängverksamheten i Malmö har inget att göra med utanförskap, trasiga familjer, taskig utsikt från balkongen eller annat.
Det har att göra med territoriell uppdelning av staden för att skaffa sig affärsfördelar när det gäller langning av alkohol och droger, försäljning av smuggelcigaretter och vapen, trafficking, prostitution, utpressning, indrivning och annat som denna typ av ”affärsrörelse” arbetar med.
Kriminella gäng är big business och inget annat.
För vi skall inte glömma en sak - Kriminalitet är inte ett socialt tillstånd, det är ett frivilligt val. Det finns ingen som tvingar någon att bli yrkeskriminell - det är ett vägval som alla andra.
Hur skall vi då stoppa detta innan det är för sent?
(Det är  visserligen för sent att stoppa det tack vare vankelmodiga politiker och inkompetenta polischefer men vi kan väl göra ett försök...)
Allmänheten måste ta sitt ansvar. 
- Köp inte cigg för 30 spänn paketet i din servicebutik
- Köp inte kött eller andra livsmedel som förmodligen är stulna från ICA men nu ligger i kvartersbutiken till billigt pris
- Drick inte svartsprit på svartklubben.
- Köp inte varor/prylar/saker som saknar kvitto.
- Köp inte smuggelsprit
- Köp inga droger
Det låter som mycket löjliga påpekanden men en stor del av gängverksamheten finansieras av handel med droger, sprit, cigaretter och stöldgods.
Nu är det förmodligen väldigt Politiskt InKorrekt att citera Mrs. Thatcher men ungefär så här var det i alla fall:

”Jag tror att vi har gått igenom en tid när alltför många barn och människor har invaggats i tron "Att jag har ett problem, är det regeringens uppgift att ordna det!" eller "Jag har ett problem, jag söker ett bidrag för att klara det!" "Jag är hemlös, regeringen måste ordna husrum åt mig!"
Så de kastar sina problem på samhället och vem är samhället? Det finns inget sådant! Det finns enskilda män och kvinnor och det finns familjer, och ingen regering kan göra något utan att människor och folk ser till att ansvara för sig själva först. Det är vår plikt att ta hand om oss själva och sedan hjälpa till att ta hand om våra grannar, livet är en ömsesidig affär och människor har för mycket rättigheter i åtanke utan att beakta skyldigheter.”
Polisen måste ta sitt ansvar
 • Övergripande:
 • Idag har polisen mer pengar, mer personal och mer resurser än  någonsin tidigare. Konsekvensen av detta är tyvärr att de aldrig har löst så få brott som nu... Vi måste få tillbaka en poliskultur som återigen helt enkelt innebär att polisen faktiskt skall göra det jobb som man får betalt för.
 • Lokala planet:
-  Vara synliga med uniformerad och tillika kompetent polis på stökiga platser
- Punktmarkera kända busar under lång tid
- Skyddsvisitera busarna för vapen och droger vid varje givet tillfälle.
 • Markera revir
 • Ta folks oro på allvar
 • Byt ut en stor del av polisledningen till yngre och mindre inkompetenta förmågor som åtminstone vågar göra sitt jobb. Sitta och kura bakom ett skrivbord hjälper inte medborgarna i staden.
 • Dimensionera polisens insatser lite rimligare i fråga om insatser vid t.ex. fotbollsmatcher så att resurser frigörs för att förhindra fler mord.
 • Hyr in väktare som patrullerar gator, torg, skolgårdar, lekplatser och parkeringsplatser under de närmaste 12 månaderna. Med tanke på fri rörlighet av varor och tjänster kan jag rekommendera ett antal tyska och polska företag som skulle lösa uppgifterna på ett förtjänstfullt sätt.
Politiker (suck)
 • Ni måste nu, en gång för alla, ta gängkriminaliteten på allvar.
 • Inför en kommunal förordning i Malmö som innebär att gängattribut eller västar eller tröjor som indikerar medlemsskap i ett gäng eller annan kriminell sammanslutning inte får bäras på en krog.
 • Skärp straffet omedelbart för olaga vapeninnehav i så mån att maximalt straff utdöms med automatik.
 • Olaga vapeninnehav inom 300 meter från skolor, lekplatser och fritidsgårdar skall med automatik innebära dubbelt straff.
 • Inför snarast ”Three strikes and you are out”, dvs regeln att den tredje gången man döms till fängelse för ett brott så är det automatiskt maxstraffet som utdöms utan någon form av ”grupprabatt”.
 • Ge Tullverket direktiv att försöka stävja floden av illegala vapen som sköljer över oss. Som jag tidigare har skrivit här på Newsmill så kan vi idag här i Bohuslän köpa en tjeckisk automatpistol för ca 7.000:-, en Kalasnikov AK-47 för drygt 10.000 och en AK-74 för knappt 20.000:- Alla priser är med ett fulladdat magasin. Vad gör vi då åt detta? Jo, vi ser över det legala vapeninnehavet och stramar ytterligare åt möjligheten att äga vapen för samling, sport och jakt medan den stora floden av illegala militära överskottsvapen helt lämnas därhän. De vapen som används i Malmö är inte stulna vapen från svenska hem, det är militärt överskott från Balkan som kommer hit lådvis.
 • Sluta tramsa med vapenamnestier och annat, jag vill se det gäng från Seved som lämnar in sina nyligen insmugglade automatvapen till polisen för att det äntligen kan ske anonymt...
 • Om det trots allt skulle bli ännu en vapenamnesti - ha bättre koll på de inlämnade vapnen så att alla destrueras den här gången.
Rättsväsende
 • Sluta förolämpa era grannar genom att ge straffrabatt för illegalt vapeninnehav till yrkeskriminella som känner sig hotade. Försök förklara för en polis från vilket civiliserat land som helst att en yrkeskriminell bara får fyra månaders fängelse för att ha burit på en fulladdad Kalashnikov. Det är så lätt att förvåna och roa sina medmänniskor...
Om vi ser hur gängen har tillåtits slå rot, växa och i viss mån ta över delar av rikets tredje största stad så inser jag att många av kommunens politiker och polisledningen säker inkluderar i sin aftonbön en tacksamhetens tanke till att man avskaffade tjänstemannaansvaret 1974.
Hade det funnits kvar hade vi säkert haft helt andra personer på de ledande positionerna inom politik och polisväsende i dag.
Det är kanske dags att återinföra tjänstemannaansvaret!!
Gängkriminaliteten är här för att stanna, vi har bjudit in den genom ignorans, lättja och i vissa fall ren dumhet.
Hur allvarligt den kommer att påverka livet i Malmö och hur långt den tillåts sprida sina tentakler i resten av landet bestämmer vi själva nästa gång vi går till val.

Hemma igen!

Nu är vi åter hemma i friden på Sjöbacka.
Björkarna börjar slå ut och allt är bara så vackert.
Nu kommer jag att lägga upp en del gamla artiklar här på bloggen, det kan vara skåpmat för några men kanske nytt och spännande för andra.

Över helgen skall jag fundera på svarta tårtor, Kejsarens nya kläder och Breivik...

Olle

lördag 21 april 2012

Lördagskväll i Skärgårdsstad

Sitter i Anna o Magnus hus norr om Stockholm och tittar ut över ett grått vatten.
Östersjön, inte direkt ett hav men det får duga tills vi kommer hem.
Har lagat lax med sparris, hollandaisesås och ris till Inger och Alice och grytorna gapar tomma.

Bloggen börjar få ett eget liv och jag kommer att lägga upp en del gamla artiklar de närmaste dagarna för att få lite volym på bloggen.

Hoppas ni läser, trivs och kommenterar!

Skön lördagskväll,
Olle

SELMA borde gå på pantbanken...

Efter dryga 25 år i guld, ädelstens och smyckebranschen varav 13 år som VD för Skandinaviens största pantbankskedja så tror jag att jag vet vad jag talar om nu.
Selma är ju myndigheternas stora satsning mot gängen i Malmö där polisen tar ett helhetsgrepp tillsammans med skattemyndigheter, kronofogden och andra myndigheter.

Jag hoppas verkligen att Selma går på pantbanken.
Under alla mina år som Pantbanks-VD så fascinerades jag alltid av de enorma mängder guld, juveler, ädelstenar och dyra klockor som tillhörde vissa grupper, familjer och klaner i Sverige, varav många fick färdtjänst och uppbar allehanda bidrag.
Att en familj hade tio-tjugo kilo guld och juveler var inget alls ovanligt.
Med risk för att utpekas som rasist är det faktiskt så att de familjer, grupper och klaner som har de största mängderna tillgångar väl dolda på pantbankerna nu finns i centrum av problemen i Malmö.

Dessa tillgångar är väl dolda eftersom polisens godsspaningsenheter (hittegodsavdelningen) i dagsläget inte fungerar alls och det finns ingen som helst reell kontroll över mängden värdefullt och dyrbart gods på pantbankerna.

Men, om Selma går på stampen så kan skattemyndigheter och kronofogdar få sitt livs överraskning!

fredag 20 april 2012

Polisen och vapen


Ett område där vi verkligen borde se över vapenlagar och vapenanvändning är inom polisen.
Vi medborgare har ju överlåtit användning av våld inom riket till en polismyndighet som idag har våldsmonopol.
Då vore det kanske på sin plats att detta våldsmonopol utfördes på ett korrekt och professionellt sätt.
Jag skulle vilja veta hur många av våra poliser, som idag bär vapen, som innehar kompetens för detta.
Hur ofta sker skjutövningar och seriösa prov på polisens kompetens med vapen?
Om en privat skytt skall få licens för en tävlingspistol krävs, bland mycket annat, skyttemärke i guld.
Detta är för att skjuta på papptavlor på en avlyst skjutbana under rigorös säkerhet.
Logiskt sett borde kraven för att få bära vapen ute i samhället och avfyra dem mot levande människor i stadsmiljöer innebära ännu högre krav på omdöme, kompetens och skjutskicklighet.
Är dessa krav högre?
Hur många poliser avlossar de tusentals skott per år som behövs för att vara fullt kompetent med ett handeldvapen?
Hur många poliser skjuter upp för, och erövrar, ett skyttemärke i guld varje år?
Naturligtvis är mina frågeställningar retoriska, vi vet alla hur verkligheten ser ut.
Minimal eller ingen övning alls, ingen kompetens på vapenhantering, ingen utbildning i taktiskt skytte, vapen glöms kvar på toaletter och varuhus och ingen kontroll om personen i fråga är utbildad för vapnet och verkligen är i behov av det.
Med tanke på att antalet polisskjutningar ökat med över 100% på sistone är  frågan berättigad och med tanke på incidenten i Stockholm när ordningsmakten avfyrade 16-18 skott mot obeväpnade rånare och bara lyckades träffa väggen på ett gym så är jag ganska oroad inför utvecklingen.
De lagar som gäller för polisiär användning av vapen är över 40 år gamla och inte det minsta EU-anpassade.
 De senaste tjugo åren har nödvärnsrätten använts i stället, om man har träffat.
Sedan 2003 använder svensk polis hålspetsammunition när de skjuter mot människor. Denna typ av ammunition ger upphov till stora sårkanaler och är helt förbjudna i militära sammanhang och i de flesta andra polismyndigheter i världen.
De används mest till jakt där jägaren vill ha död på djuret så effektivt som möjligt.
Nu kommer ännu en galenskap - i år skall polisen få bära vapen med patron i loppet!
Det är ett läge som ingen jägare ensam i en skog någonsin skulle ha av uppenbara säkerhetsskäl.
Men det skall outbildade, otränade poliser få göra bland allmänheten?
Jag tar mig för pannan!
Jag uppmanar våra politiker till två saker:
 1. Ta tag i problemet med illegala vapen som översvämmar landet.
Se till att det blir kännbara och rejäla straff för de som bär illegala vapen i Sverige.
 1. Se också till att polisens användning av vapen, träning, utbildning och behov nagelfars och regleras i moderna lagar.
Laglydiga jägare och skyttar behöver inte fler ogenomtänkta lagförslag.
Terrordåden på Utöya hade tyvärr inträffat i alla fall med en annan typ av vapen och en annan bilmodell oavsett vad vi lagstiftar i Sverige.
Det är människan som dödar - inte produkter från Volkswagen och Ruger.

Vapentankar i Oslos skugga


BREIVIK-RÄTTEGÅNGEN Vissa journalister råkade i samband med terrordådet i Norge uppmärksamma att vapnet som användes var en Ruger Ranch Gun, ett bra vapen, oerhört populärt i hela världen för sin funktionalitet och enkelhet – i synnerhet populärt för handikappade jägare och skyttar. Med några snabba penndrag blev vapnet förbjudet. Men att förbjuda ett jaktvapen begränsar bara jägare. De som bär illegala vapen bryr sig inte om lagar som riktar sig mot legala vapeninnehav, skriver säkerhetsrådgivaren Olle Fjordgren.
När jag följer rättegången mot Breivik i Oslo så slås jag av, bland många andra tankar, hur svenska journalister hanterade en vapenfråga i samband med terroristdådet på Utöya. Vissa journalister råkade uppmärksamma att vapnet som användes var en Ruger Ranch Gun, ett bra vapen, oerhört populärt i hela världen för sin funktionalitet och enkelhet – i synnerhet populärt för handikappade jägare och skyttar.
Så, med några raska penndrag från någon byråkrat som läst vad upphetsade journalister fabulerat ihop blir alltså ett jaktvapen, som till allra största delen har använts av handikappade jägare och tävlingsskyttar, omöjligt att få licens på i Sverige för att det så katastrofalt har missbrukats i Norge.
Varför skall våra handikappade jägare straffas helt i onödan?
Vi har vid ett flertal incidenter sett människor köra besinningslöst på gator och torg och mejat med människor utan urskillning utan att just den bilmodellen sedermera har förbjudits. Vari ligger skillnaden? Breivik använde en Vokswagen Crafter vid bombattentatet mot regeringskvarteren. Var fanns kraven på att detta utmärkta fordon genast skulle förbjudas i Sverige?
Jag tror detta är ett typiskt beteende för vår tid, det vi inte förstår blir genast farligt. Och den svenska jägarkåren och sportskyttarna tillhör ju de statistiskt mest laglydiga grupperna i landet redan, så det blir inga problem att komma med ännu ett förvirrat och illa genomtänkt lagförslag.
Sverige översvämmas idag av militära överskottsvapen från t.ex. Balkan och antalet stölder från militära förråd har i princip upphört. Det är ju mycket smidigare att ta in en container med vapen över en obevakad gräns än att göra ett inbrott. Detta leder till att snart sagt varenda småbuse kan vifta med en automatpistol vid behov, de kostar ju bara ett par tusenlappar nuförtiden och finns att köpa i varenda svensk kommun.
Vad händer nu? Förvirrade politiker som försöker vinna poäng snurrar ihop förslag till åtstramningar av vapenlagar som bara berör landets laglydiga jägare, skyttar och vapensamlare. Inga andra. De som bär illegala vapen bryr sig inte om lagar som riktar sig mot legala vapeninnehav. Om vi däremot hade en politiker som vågade se var problemet ligger, hos busar, banditer och gangsters som bär insmugglade illegala vapen utan bekymmer, då skulle vi få ett annat resultat. Om samhället gav klara direktiv till rättsvårdande myndigheter att alla former av illegalt vapeninnehav bestraffas fullt ut och att det inte finns förmildrande omständigheter, så skulle i varje fall jag återfå en viss del av förtroendet för våra folkvalda.
Idag kan vissa tungt kriminella få straffrabatt på grova vapenbrott för att de kände sig hotade. Hur enfaldigt får det bli?

Nu börjar jag!

Vi sitter hemma hos vänner i Skärgårdsstad norr om Stockholm.
Inger och Alice ser på Let´s Dance och jag har börjat blogga...

Här kommer jag sporadiskt, men envetet, kommentera det i min omvärld som förundrar mig och som jag vill berätta mer om.

Du är välkommen hit och jag hoppas du kommer att njuta av mina åsikter som jag njuter av att skriva om den!

Olle