lördag 14 juni 2014


Möte mellan Moderata politiker och Lysekils krögare!
Efter de tidigare insändarna och artiklarna om buslivet i Lysekil och den oro som många av våra innevånare känner för det tilltagande osäkerheten på gator och torg så möttes flertalet av Lysekils krögare och Lysekilsmoderaterna i måndags för att diskutera situationen.
Efter en lång, intensiv och entusiastisk diskussion så kom alla överens om att det största problemet inte är krogarnas stängningstider utan den sociala oro som finns i vissa grupperingar i vår kommun.
Alla var överens om att problemen, och lösningarna, kan hittas utanför krogarnas dörrar och det är andra åtgärder som måste till.
Vi diskuterade sociala insatser, föräldraansvar, nattvandringar, vaktbolag och mycket anna
I slutet av mötet enades vi om att bilda en arbetsgrupp mellan krögare och politiker som tillsammans skall utarbeta en gemensam handlingsplan för att stävja buslivet i vår vackra kommun.

Olle Fjordgren (M)
Ulrika Häller Lundbäck (M)

Otryggheten i Lysekils kommun!
Lysekils kommun har skakats av en del otrevliga och farliga incidenter de senaste månaderna.!
Vi kan bara nämna det stora slagsmålet utanför Harrys, incidenter med kamphundar och senast de fula knivskärningarna i Stadsparken.
Varför drabbas vår lilla fina kommun av dessa dåd?
Vad skall vi göra åt det?
Vi skall först och främst inse att Lysekils kommun statistiskt sett inte är mer drabbad av våld än andra
kommuner i samma storlek men det är ingen ursäkt, vi skall kunna vara trygga överallt!!
Här kommer en åtgärdslista att fundera på:

1. KROGARNAS STÄNGNINGSTIDER.
Idag är några restauranger öppna till 03.00 vissa kvällar. Den lilla polisiära närvaro vi har i området upphör i princip samtidigt då polisens skift slutar 03.00 och polisledningen är mycket restriktiv med övertid. Detta innebär att när problemen på krogen rör sig ut på gatan så finns det inga poliser som kan hålla ordning.
Se till att dessa krogar, som idag stänger 03.00 i stället stänger 01.00 eller 02.00 så det finns tillgång till poliser i området om det blir bråk.
2. FLER ORDNINGSVAKTER PÅ KROGEN
Idag har de krogar som håller öppet sent en minimal bemanning med ordningsvakter för att spara in på kostnaderna.
Men, om de serverar alkohol, och som är fallet i vår kommun överserverar till berusade personer, och tjänar pengar på det så har de också råd och ansvar att tillse att buslivet som de berusade gästerna orsakar också skall hanteras. Det kan inte vara rimligt att statsfinansierad polis upprätthåller ordningen utanför krogar där det bevisligen sker överservering. Då går vinsterna från alkoholförsäljningen ner i krögarnas fickor samtidigt som du och jag finansierar ordningshållningen.
Utöka antalet riktiga ordningsvakter på stadens krogar med sent öppethållande och ha speciella ordningsvakter som bara har hand om uteserveringarna.
3. KOMMUNEN MÅSTE ANLITA ETT VAKTBOLAG
För flera år sedan anlitade kommunen ett vaktbolag som ronderade kommunens fastigheter och i synnerhet skolorna. Idag finns det i princip ingen tillsyn alls. Nu kommer den tid på året då skolbränderna blir vanligare och vandalismen och skadegörelsen tar fart. Vi har redan haft krossade rutor på några skolor och det kommer att ta ytterligare fart nu kring skolavslutningen på samma sätt som det ökar i samband med skolstarten i höst.
Sverige har världsrekord i skolbränder, det brinner i snitt en skola per dag i vårt land. Och Lysekil har ingen riktig tillsyn när det gäller skolor eller andra kommunala byggnader!
Kostnaden för ett kompetent vaktbolag är minimal i jämförelse med kostnaden för en vandaliserad eller nedbrunnen skolbyggnad.
4. NATTVANDRING
Kommunen måste ta tag i “Nattvandring” och “Föräldrar på stan”. Det är inte acceptabelt att de som görs i kommunen i stort sett bara sker på privata initiativ. Här måste vi också som förälder ta sitt ansvar!

5.  FÖRÄLDRAANSVAR
Vi måste också inse att det råder ett strikt föräldraansvar för de som ännu ej är myndiga. `Det är föräldrarnas ansvar att se till att ungdomarna sköter sig, inte kommunen, skolans eller någon annans ansvar!
Vi kan inte skylla från oss, det är inte tidsandan, samhället, kompisgängen, lärarnas eller politikernas fel utan det är föräldrarnas ansvar!

Olle Fjordgren (M)!
Ulrika Häller Lundbäck (M)

Företagande och deras möjligheter i Lysekil
Det bör vara självklart för alla och envar - inte bara för oss moderater - att etablering av nya företag och en expansiv näringspolitik många gånger är avgörande för en kommuns möjlighet att erbjuda välfärd åt dess invånare!
Välmående företag med rätt förutsättningar skapar såväl arbetstillfällen och trygghet som ekonomisk tillväxt i en kommun. Detta gäller för den enskilde kommuninvånaren som för kommunen i stort. Nya företagsetableringar och befintliga företag som har grogrund att växa är något Lysekil är i akut behov av. En positiv företagarandra med framförsikt är väsentlig för oss. Med nya företagsetableringar följer nya människor som kommer till oss och bor i Lysekil. Företagen är ju grunden för arbete och social välfärd och med nya företag lockar vi människor att flytta till vår vackra stad. Det är främst möjlighet till attraktiva jobb som får människor att vilja flytta, därför vinner alla om vi får fler nya företag och arbetsplatser till Lysekil.
En värdegrund i moderat politik är att ta bort hinder för företagande, det måste gå enkelt och smidigt i ett uppstartsskede. Näringslivsenheten i Lysekils kommun har en anställd företagsguide som hjälper en företagare i den, många gånger, krångliga processen och byråkratin som omgärdar företagande. Denna resurs ger kommunen en bra utgångspunkt för att hjälpa etableringar. Företagsguiden kan exempelvis förklara och ge snabb hjälp i hur man går tillväga kring bygglovsfrågor, köp av mark, eller förmedla frågor till rätt person.
Så här långt är allt bra.
Lysekil står dock för ett stort och avgörande dilemma! Det spelar ingen roll hur många kompetenta företagsguider som anställs eller vilka andra resurser som ställs till förfogande eftersom Lysekil inte kan erbjuda någon industrimark. Att påstå att man är företagarvänlig och välkomnar nya företag till kommunen när man inte planerat för att kunna erbjuda något så grundläggande som industrimark, har allt annat att önska. Ett företag som överväger att etablera sig i Lysekil saknar alltså möjligheter att erhålla mark för sin etablering.
Det är något vi moderater vill arbeta för att ändra. Processen måste dessutom skyndsamt snabbas på. Det får inte lov att vara så som det är idag, att näringslivsenheten måste tacka nej till nyetableringar eftersom vi inte kan erbjuda dem mark att bygga på. De företag som ställt frågan och vill starta upp verksamhet i Lysekil, men som fått nej har självklart brunnit för sin idé och ställt samma fråga till våra kringkommuner som kunnat erbjuda snabb mark- och etableringshjälp. Vad har politikerna i våra grannkommuner insett som den tidigare ledningen i Lysekil inte insett? Härmed har Lysekil gått miste om många varmt välkomna skattekronor, arbetstillfällen och inflyttade familjer. Våra grannkommuner jublar säkert över detta! Detta förfarande är helt oacceptabelt!
Planändringsprocessen pågår i kommunen men att sådana utredningar tar sådan tid beror till stor del på grund av alla överklaganden som sker gång på gång och som måste utredas. Det blir både dyrt och tidskrävande.

Vi moderater kommer att verka för att den här trenden vänds och istället stå med öppna armar och välkomna nya företag som väljer att starta upp verksamhet i Lysekils kommun. Vi kommer att ge dessa alla förutsättningar för att de ska trivas och växa.
Med vänlig hälsning
Ulrika Häller Lundbäck, (m)
Lars-Arne Staxäng Riksdagsledamot (m) Richard Åkerman (m)
Olle Fjordgren (m)