torsdag 1 november 2012

Återinför Tjänstemannaansvaret i Lysekil!


När vår grundlag gjordes om år 1974, såg socialdemokratin till att göra den meningslös. Bland mycket annat, t.ex. införandet av uppenbarhetsrekvisitet, så var det näst värsta att tjänstemannaansvaret togs bort. 
Det har i praktiken gjort politiker och tjänstemän immuna vid missbruk av sina åligganden.

När jag nu tänker på alla affärer i Lysekil med bryggaffärer, skolomflyttningskaruseller, turerna kring alla kommunala bolag mm mm så längtar jag faktiskt tillbaka till tiden före 1974.
Jag skulle vilja se att Tjänstemannaansvaret återinfördes i Lysekils kommun så att ansvariga politiker och tjänstemän faktiskt kunde ställas till svar för sina handlingar!
Det finns säkerligen fler kommuner där detta skulle behövas men jag tror behovet är allra mest akut i Lysekil!