tisdag 27 augusti 2013

Gasoltransporter från Preemraff på väg 162


Jag har med stort intresse och stigande förvåning läst att Preem vill transportera upp mot 70.000 ton gasol per år på väg 162.

Detta skulle ske med 3500 tankbilar om vardera 20 ton gasol per år.
Gasol (även kallat LPG - liquid petroleum gas) är en ganska säker produkt om den hanteras rätt och inte råkar ut för olyckor.

Men, i värsta fall har ett kilo LPG en sprängkraft motsvarande ett kilo trotyl. En lastbil lastad med 20 ton LPG motsvarar alltså, under extremt olyckliga omständigheter, en sprängkraft på 20.000 kilo militärt sprängmedel. Som jämförelse kan nämnas att den allra största konventionella bomben som USAs militär förfogar över har en sprängkraft på 8.500 kilo.

Väg 162 omnämns i kommunens egna översiktsplan med följande ord:
”Kvaliteten och säkerheten på väg 162 från Lysekil och norrut genom kommunen varierar för olika sträckor och vägen är som helhet redan idag mycket olycksdrabbad. Sträckorna Buabacken–Gåseberg och Hallinden-Gläborg har särskilt dålig standard med avseende
på vägbredd, utfarter och skymd sikt. På dessa sträckor bör vägbredden ökas och standarden höjas.”

Väg 162 trafikeras av ca 6.000 fordon per dygn, på sommaren tillkommer det ca 3-4.000 fordon per dygn så det kan finnas ca 10.000 fordon på den smala och uselt underhållna väg 162 ett dygn i juli.På denna väg vill alltså Preem att det dessutom skall få förekomma ca 3500 tankbilsekipage lastade med 20.000 kilo LPG varje år.

Vi tar nu ett skräckscenario där en gasoltransport välter och fattar eld i rondellen mitt inne i Brastad.
Obligatorisk evakuering bör ske inom en radie på 500 meter och rekommenderat minsta avstånd till olyckan är ca 2.5 kilometer. (Siffror från NCTC i USA)
Hur skall vår, för övrigt helt utmärkta, Räddningstjänst åstadkomma detta i rimlig tid?

Några funderingar, för det första undrar jag om Preem har tänkt på säkerhetsaspekterna när de vill ha denna typ av transporter rakt igenom samhällen på en redan nu ofta olycksdrabbad väg?

Jag undrar också hur Räddningstjänsten avser träna, öva och i värsta fall hantera en BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion) som kan bli effekten av den ovan nämnda brinnande lastbilen i Brastad centrum?

Jag vill se en snar upprustning av väg 162 till godtagbar säkerhetsstandard och att transporterna av dessa 70.000 ton LPG sker med båt tills vägen är säker för dessa transporter.Olle Fjordgren