tisdag 3 september 2013

Skandalerna kring RAMBO och Lysekils kommun.Under veckan har vi fått höra i P4Väst och läst i Bohusläningen, tack vare mycket bra journalistarbete, om vad som kan ha hänt i vårt lilla Lysekil.
Illegal dumpning av avfall, svarthandel med skrot, illegal konkurrens mot privata företag, stöld från arbetsgivare, undanhållande av skattepliktiga inkomster osv.
Jag förmodar att flera andra skribenter kommer att ta upp miljösvineriet så jag tänker diskutera lite kring den illegala handeln med skrot.
Som jag har uppfattat det har vanliga innevånare slängt hushållsavfall, och företag slängt industriavfall, på återvinningscentralen. Då övergår enligt lagen avfallet i bolagets ägo. Sedan har anställda samlat ihop det åtråvärda metallskrotet i avfallet på sin arbetsgivares soptipp, kört det till en annan återvinningscentral och sålt detta svart. Intäkterna från den illegala försäljningen har inte tillfallit bolaget som äger skrotet utan stulits och delats upp bland medbrottslingarna och inte deklarerats som inkomst. Enligt reportrarna kan det röra sig om miljonbelopp som brottslingarna delat på under mycket lång tid. Detta har också minskat kommunens skatteintäkter eftersom det inte tagits upp i brottslingarnas inkomstdeklarationer.
Några funderingar:
 1. Hur kan personalen på en återvinningscentral, under mycket lång tid, kunna stjäla sin
  arbetsgivares egendom utan att någon upptäcker detta?
 2. Har detta skett med ledningens goda minne?
 3. Vilken återvinningscentral har köpt upp stöldgodset och betalat kontant utan att
  redovisa inköpet?
 4. Är det så obefintlig kontroll på RAMBOs återvinningscentraler att personalen kan
  frakta stöldgods mellan återvinningscentralerna och sälja till varandra utan risk för
  upptäckt?
 5. Hur väl följs ”Lag om handel med begagnade varor (1992:271)” inom RAMBO? Följs
  denna lag över huvud taget?
I vårt närområde förekommer det tyvärr en hel del stölder av koppar och andra metaller, t. ex. från kyrkor och andra byggnader. Dessa stulna metaller måste ju tjuvarna sälja för att få pengar. Om RAMBOs personal, enligt reportrarna, kan sälja och köpa stulna metaller utan redovisning sinsemellan så tänker jag osökt på frågan om de tjuvar som stjäl kopparplåtar från kyrktak, hängrännor och stuprör från våra kyrkor kan sälja detta på det kommunägda bolaget RAMBOs återvinningscentraler utan risk för upptäckt?
Fungerar detta kommunägda bolag som en hälericentral för metalltjuvar, både interna och externa?
Har den koppar som stulits från våra kyrkor hamnat på en av RAMBOs återvinningscentraler och sedan sålts vidare?

Hur länge har detta pågått? Slam och Containers divisionschef berättade ju glatt i radio att skrotkassan finns kvar men att den nuläget bara innehöll ett mindre belopp!
Slam och Container är helägt av RAMBO sedan några år men RAMBO var delägare i företaget tidigare. Trots övertaget och 100% ägande finns skrotkassan kvar!

En annan oroande aspekt är att kommunens tjänstemän och politiker har känt till denna soppa sedan juni utan att agera. Jan-Olof Johansson blev uppringd av en källa som berättade om problemen inom RAMBO. Johansson informerar kommunchefen Lena
Fischer som i sin tur kontaktar sin kollega i Sotenäs kommun. Varför kontaktades inte alla kommuncheferna, RAMBO ägs ju av Lysekils, Sotenäs, Tanums och Munkedals kommuner?
Fischer bad Johansson kontakta ledningen för RAMBO som glatt och muntligen meddelade att allt var lögn.

Då var kommunens högste tjänsteman nöjd och gick inte vidare med ärendet.
I juni var Mats Karlsson t.f. kommunalråd. Varför informerades inte Mats om detta över huvud taget?
Varför informerades inte alla kommuncheferna om misstankarna om grova stölder i miljonklassen och grova miljöbrott?
Varför inleddes inte en riktig undersökning redan i juni??

Vad mer kan döljas i de kommunägda bolagen som kanske inte tål att komma upp i ljuset? 

Olle Fjordgren 

2 kommentarer:

 1. Alltså, så som jag förstått nyhetsrapporteringen så handlar detta inte om personalen på återvinningsstationerna, utan bara de som jobbar inom åkeridelen av företaget. Men jag kanske har missuppfattat det hela.

  SvaraRadera
 2. Tack Olle för denna information. Det är många frågor. Fortsättning kommer att följa.

  SvaraRadera