lördag 14 juni 2014

Företagande och deras möjligheter i Lysekil
Det bör vara självklart för alla och envar - inte bara för oss moderater - att etablering av nya företag och en expansiv näringspolitik många gånger är avgörande för en kommuns möjlighet att erbjuda välfärd åt dess invånare!
Välmående företag med rätt förutsättningar skapar såväl arbetstillfällen och trygghet som ekonomisk tillväxt i en kommun. Detta gäller för den enskilde kommuninvånaren som för kommunen i stort. Nya företagsetableringar och befintliga företag som har grogrund att växa är något Lysekil är i akut behov av. En positiv företagarandra med framförsikt är väsentlig för oss. Med nya företagsetableringar följer nya människor som kommer till oss och bor i Lysekil. Företagen är ju grunden för arbete och social välfärd och med nya företag lockar vi människor att flytta till vår vackra stad. Det är främst möjlighet till attraktiva jobb som får människor att vilja flytta, därför vinner alla om vi får fler nya företag och arbetsplatser till Lysekil.
En värdegrund i moderat politik är att ta bort hinder för företagande, det måste gå enkelt och smidigt i ett uppstartsskede. Näringslivsenheten i Lysekils kommun har en anställd företagsguide som hjälper en företagare i den, många gånger, krångliga processen och byråkratin som omgärdar företagande. Denna resurs ger kommunen en bra utgångspunkt för att hjälpa etableringar. Företagsguiden kan exempelvis förklara och ge snabb hjälp i hur man går tillväga kring bygglovsfrågor, köp av mark, eller förmedla frågor till rätt person.
Så här långt är allt bra.
Lysekil står dock för ett stort och avgörande dilemma! Det spelar ingen roll hur många kompetenta företagsguider som anställs eller vilka andra resurser som ställs till förfogande eftersom Lysekil inte kan erbjuda någon industrimark. Att påstå att man är företagarvänlig och välkomnar nya företag till kommunen när man inte planerat för att kunna erbjuda något så grundläggande som industrimark, har allt annat att önska. Ett företag som överväger att etablera sig i Lysekil saknar alltså möjligheter att erhålla mark för sin etablering.
Det är något vi moderater vill arbeta för att ändra. Processen måste dessutom skyndsamt snabbas på. Det får inte lov att vara så som det är idag, att näringslivsenheten måste tacka nej till nyetableringar eftersom vi inte kan erbjuda dem mark att bygga på. De företag som ställt frågan och vill starta upp verksamhet i Lysekil, men som fått nej har självklart brunnit för sin idé och ställt samma fråga till våra kringkommuner som kunnat erbjuda snabb mark- och etableringshjälp. Vad har politikerna i våra grannkommuner insett som den tidigare ledningen i Lysekil inte insett? Härmed har Lysekil gått miste om många varmt välkomna skattekronor, arbetstillfällen och inflyttade familjer. Våra grannkommuner jublar säkert över detta! Detta förfarande är helt oacceptabelt!
Planändringsprocessen pågår i kommunen men att sådana utredningar tar sådan tid beror till stor del på grund av alla överklaganden som sker gång på gång och som måste utredas. Det blir både dyrt och tidskrävande.

Vi moderater kommer att verka för att den här trenden vänds och istället stå med öppna armar och välkomna nya företag som väljer att starta upp verksamhet i Lysekils kommun. Vi kommer att ge dessa alla förutsättningar för att de ska trivas och växa.
Med vänlig hälsning
Ulrika Häller Lundbäck, (m)
Lars-Arne Staxäng Riksdagsledamot (m) Richard Åkerman (m)
Olle Fjordgren (m) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar