fredag 5 oktober 2012

Ekoterrorismen breder ut sig i Sverige
(Ekoterrorism - internationellt accepterat samlingsnamn för djurrättsaktivism, ekologisk aktivism, militanta veganer och alla andra grupper som vill framföra sina åsikter om den mänskliga civilisationens inverkan på naturen på ett våldsamt, kriminellt och utomparlamentariskt sätt.)

Problemet aktualiserades häromdagen då en minkfarmare i södra Sverige - efter att han, hans familj, alla minkarna på minkfarmen och grannar har varit utsatta för öronbedövande oväsen från bandinspelningar och megafoner under en längre tid. Till sist rann sinnet på minkfarmaren och han rusade motorn på sin pickup när han körde förbi ekoterroristerna. Naturligtvis tar media upp detta "mordförsök" och ignorerar glatt det psykiska lidande som minkarna har varit utsatt för under en längre tid.

Under åren mellan 2003 och 2010 rapporterades 341 allvarligare brott mot svenska minkfarmare och deras familjer - mordbränder, mordhot, våldsam skadegörelse, förtal, beskyddarverksamhet mm.
Under samma tid hade Spanien, den näst mest utsatta landet i världen 120 brott. I Danmark som har 20 gånger så många minkfarmer som Sverige anmäldes endast 8 brott under samma tid. Siffrorna talar för sig själva.
Men varför blev det så här?

Hittills under 2012 har flera pälsaffärer vandaliserats i Örebro och Uppsala, Myrornas försäljning av vintagekläder har också vandaliserats i Örebro vid upprepade tillfällen. Grävmaskiner har förstörts vid vägbyggen då de anses skada daggmaskarna i området. Ägarna till Hermans fisk i Örebro gav upp efter omfattande och upprepad vandalisering från Djurens Befrielsfront. Ett flertal minkfarmer har attackerats och vandaliserats av Animal Liberation Front.
Djurens Befrielsefront stal 180 höns från en gård i Örkeljunga ioch ägarna till Hellström & Nylöws läderbutik stänger för gott efter tionde attacken mot företag och bostäder från Animal Rights Militia.
Nyleigen skars 18 fiskkassar sönder och tiotusentalls rengbågsforeller släpptes ut i Umeälven av Djurens Befrielsfront. Över 130 ton odlad fisk som inte hör hemma i ekosystemet kommer att sabotera djurlivet i älven under oöverskådlig tid.
Ingen av dessa brott har lett till identifiering av gärningsmän och än mindre till åtal.

Polisens underlåtenhet att agera är ganska intressant:
En kvinna från Malmö är efterlyst sedan 2011 för, bland annat, grov skadegörelse 2006.
Kvinnan finns ganska frekvent på Internet, senast var det i samband med annonser på Blocket med namn och mobilnummer och i en annons för Djurrättsalliansens cafékväll I Malmö Stads lokaler förra månaden. Polisen hittar henne inte.
En man från Örebro, dömd för mordbrand. ledare för attentaten i Örebro som är en hårt ansatt stad med ett 70-tal attacker de senaste månaderna i form av mordbrand, grova hot, skadegörelse och vandalisering.
Mannens far är kommunalt anställd och agerar chaufför åt sonen under attentaten. Mannen är verksam inom Miljöpartiet och grön Ungdom och mycket välkänd (ökänd) i trakten. Hela familjen är mycket välkänd och en rad anmälningar har upprättats - som polisen lämnar helt utan åtgärd.
Ett tredje exempel är en man från Sölvesborg som varit ledare för den grupp som i många år terroriserat pälsbutiker i Malmö.
Mannen finns i en förundersökning om grov skadegörelse från 2006 som fortfarande pågår då de tilltalade håller sig undan. Mannen är skriven på föräldrarnas adress och skyddas av dessa.

Ett av problemen är naturligtvis att våra Ekoterrorister rör sig över stora områden och begår allvarliga brott i olika polisdistrikt som inte kan/vill samarbeta med varandra.

Hur gör man i andra länder?
I Norge anmäldes mer än 150 attacker mot pälshandlare under 2003-2008 - vandalism,mordbrandsförsök, hot och trakasserier i hemmen - precis som i Sverige. 2008 tillsatte polisen en liten tillfällig enhet som utredde brotten och detta ledde till en rad gripanden. Under några veckor 2008 anmäldes 32 grövre brott mot pälshandlare i Norge. Sedan insatsen 2008 har inte ett enda sådant brott rapporteras. I Finland rapporterades drygt 60 brott under 2003-2008. 2008 tillsattes en löst sammansatt grupp som genom samordning lokaliserade brottslingarna och lagförde dem. Gruppens existens och förmåga är välkänd i Finland och sedan 2010 har bara tre brott rapporterats.

Vi kan här dra lärdomen att en polismyndighet som vill agera innebär en avsevärt avskräckande effekt på denna typen av brottslingar. Samordning och utredning på nationell nivå har varit ett vinnande koncept varhelst i världen det har provats.
Gripande har också en kraftigt hämnande effekt på brottsfrekvensen - oavsett om de leder till fällande dom eller inte. Det viktiga är inte längden på straffet, utan hur tidigt man kan få stopp på ”brottskarriären”. Ju tidigare en ung brottsling grips, desto mindre sannolikt att han återfaller i brott. Det behövs inga stora insatser eller resurser för att nå framgång – effekten på ungdomsbrottslighet är tydlig.

Brottsfrekvensen i Sverige i fråga om Ekoterrorism är högst i världen – och ökar. Efterhand som land efter land tar tag i problemen, flyttar mer och mer av kriminaliteten till Sverige. Här ordnas till och med aktivistläger för hela Europas Ekoterrorister.
Varför? Främst för att risken att åka fast är så liten, men delvis också för att straffsatserna är låga jämfört med andra länder.
Förövarna måste stoppas i tid – inte bara för offrens och samhällets skull, utan även för förövarnas egen. 

Jag efterlyser en  grupp från Rikspolisstyrelsen eller, ännu hellre, SÄPO då detta är författningshotande brottslighet.
Jag efterlyser ocksåt ydliga signaler från politiskt håll att Ekoterrorism inte accepteras, brotten skall prioriteras och människors rädsla och oro skall tas på allvar och uppmärksammas.
Om detta inte händer snart kommer ett flertal svenska näringar att slås ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar