fredag 20 april 2012

Polisen och vapen


Ett område där vi verkligen borde se över vapenlagar och vapenanvändning är inom polisen.
Vi medborgare har ju överlåtit användning av våld inom riket till en polismyndighet som idag har våldsmonopol.
Då vore det kanske på sin plats att detta våldsmonopol utfördes på ett korrekt och professionellt sätt.
Jag skulle vilja veta hur många av våra poliser, som idag bär vapen, som innehar kompetens för detta.
Hur ofta sker skjutövningar och seriösa prov på polisens kompetens med vapen?
Om en privat skytt skall få licens för en tävlingspistol krävs, bland mycket annat, skyttemärke i guld.
Detta är för att skjuta på papptavlor på en avlyst skjutbana under rigorös säkerhet.
Logiskt sett borde kraven för att få bära vapen ute i samhället och avfyra dem mot levande människor i stadsmiljöer innebära ännu högre krav på omdöme, kompetens och skjutskicklighet.
Är dessa krav högre?
Hur många poliser avlossar de tusentals skott per år som behövs för att vara fullt kompetent med ett handeldvapen?
Hur många poliser skjuter upp för, och erövrar, ett skyttemärke i guld varje år?
Naturligtvis är mina frågeställningar retoriska, vi vet alla hur verkligheten ser ut.
Minimal eller ingen övning alls, ingen kompetens på vapenhantering, ingen utbildning i taktiskt skytte, vapen glöms kvar på toaletter och varuhus och ingen kontroll om personen i fråga är utbildad för vapnet och verkligen är i behov av det.
Med tanke på att antalet polisskjutningar ökat med över 100% på sistone är  frågan berättigad och med tanke på incidenten i Stockholm när ordningsmakten avfyrade 16-18 skott mot obeväpnade rånare och bara lyckades träffa väggen på ett gym så är jag ganska oroad inför utvecklingen.
De lagar som gäller för polisiär användning av vapen är över 40 år gamla och inte det minsta EU-anpassade.
 De senaste tjugo åren har nödvärnsrätten använts i stället, om man har träffat.
Sedan 2003 använder svensk polis hålspetsammunition när de skjuter mot människor. Denna typ av ammunition ger upphov till stora sårkanaler och är helt förbjudna i militära sammanhang och i de flesta andra polismyndigheter i världen.
De används mest till jakt där jägaren vill ha död på djuret så effektivt som möjligt.
Nu kommer ännu en galenskap - i år skall polisen få bära vapen med patron i loppet!
Det är ett läge som ingen jägare ensam i en skog någonsin skulle ha av uppenbara säkerhetsskäl.
Men det skall outbildade, otränade poliser få göra bland allmänheten?
Jag tar mig för pannan!
Jag uppmanar våra politiker till två saker:
  1. Ta tag i problemet med illegala vapen som översvämmar landet.
Se till att det blir kännbara och rejäla straff för de som bär illegala vapen i Sverige.
  1. Se också till att polisens användning av vapen, träning, utbildning och behov nagelfars och regleras i moderna lagar.
Laglydiga jägare och skyttar behöver inte fler ogenomtänkta lagförslag.
Terrordåden på Utöya hade tyvärr inträffat i alla fall med en annan typ av vapen och en annan bilmodell oavsett vad vi lagstiftar i Sverige.
Det är människan som dödar - inte produkter från Volkswagen och Ruger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar