fredag 27 april 2012

Skumögd satsning mot våldsam extremism



Ecoterrorism är när terrormetoder används för att skydda natur, djur och växter på ett odemokratiskt sätt.
Europol framlägger i sin rapport TE-SAT 2010 att 297 fall av terrorism inträffade i Europa under 2009 och, tvärt emot vad alla tror, så var det bara ett enda (1) som kan kallas för "Islamsk" terrorism. I princip alla de andra 296 var lokala separatister och djurrättsaktivister. 
TE-SAT 2011 rapporterar om 249 terrorbrott under 2010 varav hela tre stycken var utförda i form av ”Islamsk” terror. Vår svenske självmordsbombare, i ordets rätta bemärkelse, var en av de tre terroristerna.
2010 utfördes i Grekland ett regelrätt terrordåd av Ecoterrorister. Dvs lika många dåd som ”Islamska” terrorister utförde i hela Europa 2009...
Därtill förekom över 200 incidenter med ”Single issue”-extremism där brandbomber och sprängämnen kom till användning varav 24 av dessa var mordbränder. De flesta av dessa incidenter var utförda av Ecoterrorister och var riktade mot pälsindustrin. Mer om ”Single Issue”-extremism nedan.
Nu hävdar vissa att orsaken till att det är så få inrapporterade
terrordåd med "Islamska" förtecken, är att polisen är så bra på att stoppa dessa dåd i tid. Må så vara, men de är också duktiga på att stoppa andra planerade dåd från separatister och djurrättsaktivister.
Den schweiziska polisen stoppade för ett tag sedan fyra medlemmar från en extremt militant grupp från Italien, il Silvestri, där gruppen är en blandning av extrem vänsterradikalism och fanatisk ecoterrorism. Gruppen var på väg till IBMs forskningslaboratorium för nanoteknologi med en bil full av automatvapen och sprängmedel och fastnade i en vanlig trafikkontroll. Attacken skulle ske samtidigt med den stora konferens som hölls i Winthertur mellan Ecoterrorister och syndikalister.
Nu satsar regeringen med demokratiminister Birgitta Ohlsson i spetsen stort och yvigt mot våldsbejakande extremism och har tydliga förtecken med aktiviteter mot religiös extremism och extremism bland ultrahögern. Vällovligt och spännande i och för sig men man undviker nogsamt att ta upp de typer av extremism som står för det mesta våldet i Europa idag - Ecoterroristerna och deras olika grupperingar.
Just nu pågår en rättegång i Göteborg där en grupp Ecoterrorister står åtalade för en rad olika våldsbrott. Gruppen anses ha anlagt mordbrand på restauranger, hotat butiksägare, vandaliserat butiker, bostäder och minkfarmer, terroriserat butiksägare och företagare, mordhotat andra och utpressat företag att sluta sälja vissa produkter. 
En typ av åtgärder som skulle göra Tony Soprano stolt....
Varför tar inte regeringen upp Ecoterrorismen i sin satsning mot våldsbejakande extremism?
All släppa ut hundratusentals minkar till en säker död, nyligen ha förgiftat minkar på Öland,  vandaliserat och bränt upp entrepenadmaskiner i olika svenska städer, krossat fönsterrutor på fiskaffärer och köttaffärer, driver företagare i konkurs, släppt ut flera hundratusen odlade foreller i tidigare orörda vattendrag, drivit de flesta pälshandlare och körsnärer till att stänga sina verksamheter - ja, listan kan göras hur lång som helst - är inte detta våldsbejakande extremism?
Häromkvällen mötte jag Jens Holm (v) i TV4-s Kvällsöppet. Herr Holm satt i svensk TV och tyckte det var bra att Ecoterrorister begår brott mot svensk lag! Ett mycket intressant men skrämmande uttalande från en av våra valda politiker.
Vi har ganska grumliga kopplingar mellan några av de mest militanta grupperna och vissa politiska partiers ungdomsförbund, kanske något för en grävande journalist att ta tag i. I fråga om de åtalade i Göteborg så finns det klara kopplingar till Miljöpartiets ungdomsförbund.
Varför blundar regeringen för detta?
Jag utgår från att våra lagar är till för att skydda medborgarnas rättigheter,
Menar vi allvar med Regeringsformens Kap 1 §2 där det står att det allmänna skall värna den enskildes privatliv och familjeliv. Så det är upp till den enskilde medborgaren att utnyttja vilka djur/djurprodukter som hon/han vill till mat, kläder eller nöjen - så länge det sker inom lagens råmärken.
Nu tar sig Ecoterroristerna rätten att med hjälp av våld, och med Herr Holms support, förhindra medborgarna att välja fritt i enlighet med Regeringsformens Kap 1 §2.
Jag ser allvarligt på detta.
Svensk Handel klassar idag Ecoterrorismen som ett större hot mot handeln än kriminella MC-gäng. Ecoterroristerna har t.ex. bedrivit kampanjer i flera städer för att få butiker att sluta med att sälja pälsprodukter. Metoderna som har använts, och fortfarande används, är helt i klass med vilken kriminell MC-klubb som helst.
Mina kontakter på FBI har i flera år hävdat att det största hotet mot USAs befolkning inte kommer från religiös terrorism utan från inhemsk ”Single Issue”-terrorism, ”enfrågeterrorism”, dvs terrorism som inte syftar till att störta ett samhällsskick utan bara driver en hjärtefråga, såsom djurrätt i Sverige.
Det kan ju vara lite intressant att titta på FBI´s lista över ”Most Wanted Terrorists”, där finns Daniel Andreas San Diego, en Ecoterrorist från Kalifornien. Som exempel kan jag nämna att bara FBI´s regionkontor i Los Angeles har en hel avdelning som bara arbetar med Ecoterrorism medan vår svenska Säkerhetspolis garanterat inte har en aning om vad jag diskuterar här.
Vår fokusering på att all terroraktivitet måste vara av ”Islamsk” härkomst påminner väldigt mycket om Försvarets doktrin under många år ”Fienden kommer alltid från öster”. Jag tror det är dags att vakna upp och inse att den nya terrorismen inte kommer utifrån, den finns mitt ibland oss. 
Visst skall vi fortsätta att utreda, undersöka och hindra alla former av religiös terrorism men vi måste inse att det finns andra sorters terrorism i vårt samhälle och vi måste inse detta innan det första mordet kommer att ske i Ecoterrorismens namn. 
Mordbränderna, mordhoten, brandattentaten, inbrotten, vandaliseringen, skadegörelsen och utpressningarna är redan här.
Det är ganska talande att Djurens befrielsefronts manual i bl.a. utpressning och mordbrand heter just ”När skymningen faller”. 
Det gör den just nu, med god hjälp av våra skumögda politiker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar