fredag 27 april 2012

Ecoterrorism - ett snabbt växande hot


Ecoterrorism - ett snabbt växande hot.
Definition:
Ecoterrorism är när terrormetoder används för att skydda natur, djur och växter på ett odemokratiskt sätt.
Bakgrund:
Europol framlägger i sin rapport TE-SAT 2010 att 297 fall av terrorism inträffade i Europa under 2009 och, tvärt emot vad alla tror, så var det bara ett enda (1) som kan kallas för ”islamsk” terrorism. 
I princip alla de andra 296 var lokala separatister och djurrättsaktivister.
Nu hävdar vissa att orsaken till att det är så få inrapporterade terrordåd med ”islamska” förtecken är att polisen är så bra på att stoppa dessa dåd i tid. Må så vara, men de är lika duktiga på att stoppa andra planerade dåd från separatister och djurrättsaktivister. 
Den schweiziska polisen stoppade för ett tag sedan fyra medlemmar från en extremt militant grupp från Italien, il Silvestri, gruppen är en blandning av extrem vänsterradikalism och fanatisk ecoterrorism. Gruppen var på väg till IBMs forskningslaboratorium för nanoteknologi med en bil full av automatvapen och sprängmedel och fastnade i en vanlig trafikkontroll. Attacken skulle ske samtidigt med den stora konferens som hölls i Winthertur mellan Ecoterrorister och syndikalister.
Den amerikanska federala polisen FBI anser att djurrättsaktivism och annan Ecoterrorism är ett mycket större hot mot USAs befolkning än någonting som al-Qaida kan åstadkomma.
I Sverige har vi ingen som helst kunskap eller beredskap om dessa frågor på myndighetsnivå.
Varför är det då en sådan snedvridning mellan reella hotbilder och de rättsvårdande myndigheternas fokus? Vi lägger massor med energi på att spåra eventuell terror med religiösa förtecken men ignorerar vår inhemska Ecoterrorism som håller på att slå ut hela näringsgrenar, driva företag och personer i konkurs, ödelägga vår natur och hotar grunderna för vårt demokratiska samhälle - om vi inte tar krafttag innan det är för sent!
Nuläge:
Ecoterrorismen har aktualiserats då fyra personer just nu står åtalade i Göteborg för att, bland annat, ha utfört mordbrand, sabotage, utpressning och mordhot mot flera företag och personer.
Dessutom så startar djurrättsaktivisterna återigen upp en kampanj mot svensk grisuppfödning lagom till jul. Ett flertal grisuppfödare rapporterar om nattliga olagliga besök i sina djurstallar av aktivister som begår olaga intrång och skadegörelse.
Det kommer förmodligen också att komma kampanjer mot halalslaktat kött i vinter och mot försäljningen av ägg från burhöns i vår.
Sverige är det land i världen som är värst drabbat av aktivism mot pälsdjursuppfödning och pälshantering.  
För 10 år sedan hade vi ca 150 pälsdjursfarmer, idag har vi knappt 65.
Sverige hade över 70 körsnärer för 30 år sedan - i dag har vi tre...
Natten den 9 augusti angreps ännu en minkfarm, nu i Kode. Aktivisterna gjorde olaga intrång, vandaliserade minkfarmen och släppte ut ett antal avelshonor och förstörde avelsinformation angående minkarna. Detta är tyvärr en alltför vanlig händelse och polisen står ju återigen maktlös....
Eftersom många svenska minkfarmer idag har tagit till motåtgärder såsom taggtråd, larm, vakthundar och till och med beväpnade vakter så har våra svenska aktivister flyttat en stor del av sin verksamhet till Danmark och danska minkfarmer som, än så länge, är lättare att vandalisera.
När minkarna släpps ut i naturen ger det upphov till irreparabla skador på det lokala djurlivet. Minken är inte naturligt förekommande i Sverige och när tusentals släpps lösa på ett begränsat område så försvinner djurlivet när fågelbon plundras, rådjurskid  äts upp, kräftor och fisk försvinner. Dessutom dör en överväldigande stor del av minkarna en kvalfull död när de blir överkörda i trafiken.
Aktivisternas metoder har blivit allt grövre och inkluderar idag mordhot, mordbrand, utpressning, förtal, vandalisering, sabotage och andra grova bott.
Det finns också tydliga länkar mellan vissa politiska partiers ungdomsförbund och de allra mest militanta djurrättsaktivisterna.
För några år sedan var det en stor skrämselkampanj om "den usla svenska djurhållningen" när det gällde grisar, aktivisterna gjorde olaga intrång på hundratals bondgårdar och tog filmer som skulle "bevisa" vanvården. Ett hundratal grisbönder polisanmäldes och alla friades då det naturligtvis inte var fråga om vanvård eller misskötsel. 
Men kampanjen hade en så pass stark medial påverkan att till och med statsminister Reinfeldt svävade på målet när frågan gällde om familjen skulle ha julskinka det året... 
Lite ynkligt när en statsminister ger efter för pöbelmentalitet! 
Hoppas våra politiker har lite mer civilkurage i år, nu när griskampanjen drar igång igen....
Faktum är att Sverige har världens bästa och starkaste djurskyddslag, den var en "gåva" från dåvarande statsminister Ingvar Carlsson till Astrid Lindgren på hennes 80-årsdag. 
Konsekvensen av denna stränga lag blir ju tyvärr att svenskt kött blir dyrare än importerat kött vilket leder till att storhushåll, skolkök, äldreboenden m fl i stället köper in importerat kött av tvivelaktigt ursprung. Mindre mängder svenskt kött säljs och okontrollerat importerat kött från länder med högst suspekt djurhållning väller in över gränserna och landar i grytorna hos våra barn och gamla, tack vare detta.
Dessutom har  svenska grisproducenter regelbundna besök av veterinärer som kollar hur djuren mår och länsstyrelsens djurskyddskontrollanter kan komma när som helst och göra oanmälda besök i grisstallarna.
De största aktivistgrupperna i dag i Sverige är ALF (Animal Liberation Front) eller Djurens Befrielsefront. Dessa grupper finns i minst 46 länder och styrs med fast hand från England och Tyskland. 
Dessa grupper arbetar med mordhot, mordbrand, utpressning, förtal, vandaliserng och sabotage för att få fram sina budskap.
Även SHAC (Stop Huntingdon Animal Cruelty) som protesterar mot en engelsk djurförsöksanläggning är stora i Sverige och har vandaliserat bostäder och företag, kontaminerat mat och utövat mordhot och utpressning mot anställda i olika företag.
En ny tendens i djurrättsaktivismen är kampen mot fisk och fiske, Örebros sista fiskaffär vandaliserades återigen i somras och tvingades att stänga. Fiskgarn, backor, mjärdar och burar har vandaliserats och bränts upp på östkusten nu i augusti eftersom fiske är mord i aktivisternas sinnesvärd!
I Norrland har fiskodlingar med hundratusentals foreller saboterats och kassarna skurits sönder så forellerna kunde rymma och orsaka svåra skador på den ekologiska balansen i våra känsliga älvar.
En annan spirande trend är aktivism mot jakt, ett antal jakttorn har bränts upp, välts omkull eller saboterats på annat sätt nu i sommar. Jag hoppas att  alla jägare verkligen kollade sina jakttorn innan älgjakten...
Vid sidan av djurrättsaktivismen finns den ekologiska aktivismen, främst ledd av ELF (Earth Liberation Front) eller Jordens befrielsefront. Dessa har i Sverige ägnat sig åt vandalisering och sabotage av skogsmaskiner och processorer, sprängningar av mobiltelefonmaster och sabotage mot kraftledningar i områden som anses vara extra känsliga för påverkan.
Framtid:
Jag vill uppmana våra politiker att ta tag i de hot mot demokratin som Ecoterrorism innebär och se till att polisens olika delar får de direktiv och krav som behövs för att få grepp om Ecoterrorismen. 
Jag upplever det som oerhört odemokratiskt att militanta grupper i samhället, med egenintresse och egna dolda agendor, tillåts använda mordbrand, mordhot, sabotage, inbrott, vandalisering, skadegörelse, utpressning mm för att nå sina egna syften utan att samhället reagerar nämnvärt på detta.
Jag förväntar mig att vi använder vår terrorlagstiftning mot dessa grupper och ser det för vad det är, Ecoterrorism - dvs systemhotande verksamhet med djur och växters väl och ve som ursäkt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar